MBG2005 Cell Biology IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MBG2005 Hücre Biyolojisi I Güz
Bahar
3 2 4 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi EMİNE KANDEMİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmuyor.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, hücrenin temel özellikleri, komponentleri ve mekanizmalarının öğrenilmesini sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Hücreye giriş, doku organizasyonu kavramını tanımlar.
2.Hücresel metabolizmayı tartışır.
3. Hücresel organelleri tanımlar.
4. Moleküler biyolojide kullanılan temel yöntemleri inceler.
5. Genomik DNA`nın yeniden düzenlenmesi, korunumu ve replikasyonu ile ilişkili mekanizmaları tartışır.
6. RNA ve protein sentezini gözden geçirir.
7 .Protein tasniflenmesi ve taşınmasını tanımlar.
8. Nukleus ve nükleer taşımayi tartışır.
9. Hücre iskeletini inceler.
10. Hücresel hareketi tanımlar.
11. Plazma membranını tanımlar.
12. Ektrasellüler matriks yapısını tanımlar.
13. Hücresel etkileşimler ve bağlantıları ifade eder.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği, hücre yapısı, hücresel metabolizma, hücresel komponentler, hücre iskeleti, hareketi, plazma membranı, ekstrasellüler matriks ve hücresel bağlantılar konularını kapsamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hücrelere Genel Bakış Okuma
2) Hücrelerin İçeriği Okuma
3) Hücresel metabolizma Okuma
4) Moleküler Biyolojinin Temelleri Okuma
5) Hücresel Genomların Organizasyonu ve Sırası Okuma
6) DNA Replikasyonu, DNA Onarımı ve Homolog DNA Sekansları Arasındaki Rekombinasyon Okuma
7) DNA' nın Yeniden Düzenlenmesi Okuma
8) RNA' nın Sentezlenmesi ve İşlenmesi Okuma
9) Protein Sentezi, İşlenmesi ve Regülasyonu I Okuma
10) Protein Sentezi, İşlenmesi ve Regülasyonu II Okuma
11) Proteinlerin Taşınması Okuma
12) Çekirdek Okuma
13) Hücresel Organeller ve Membranlar I Okuma
14) Hücresel Organeller ve Membranlar II Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hücre Biyolojisi I ders notları haftalık verilecektir.
Cell Biology I lecture notes will be supplied weekly.
Diğer Kaynaklar: 1. Lewin`s Genes X., Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick, Jones & Bartlett Publishers; 10th edition (2009), ISBN-13: 9780763766320
2. Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter Garland Science; 5th edition (2007), ISBN-13: 978-0815341055
3. The Cell: A Molecular Approach, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Sinauer Associates, 5th edition (2009), ISBN-13: 978-0878933976
4. Molecular Biology of the Gene. (4th ed.) 1987. James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine, Richard Losick, Inglis CSHLP., Benjamin Cummings Publishers, 6th edition (2007), ISBN-13: 978-0805395921"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Laboratuar 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 12 2 24
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 19 19
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak.
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak.
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek.
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek.
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek.
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek.
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek.
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek.
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak.
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak.