MBG2001 Molecular Genetics IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MBG2001 Moleküler Genetik I Güz
Bahar
3 2 4 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELIZABETH HEMOND
Dersin Amacı: Nükleik asit moleküllerin özelliklerinin, prokaryot ve ökaryot organizmalarda kromozom organizasyonu ve paketlenmesinin, DNA replikasyonu ve gen ifadesi ile ilişkili genel mekanizmaların öğrenilmesini sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Derse giriş, genetikteki temel kavramları tanımlar.
2. DNA'nın temel özelliklerini tartışır.
3. Nükleik asit yapı ve özelliklerini tanımlar.
4.Prokaryot ve ökaryotlarda kromozom organizasyonunu nitelendirir.
5. DNA replikasyonunu tartışır.
6.Mutasyonların oluşumu ve çeşitlerini tanımlar.
7. DNA tamiri mekanizmalarını tanımlar.
8.Transkripsiyon mekanizmasını tartışır.
9. RNA`nın işlenmesini genek özellikleri ile inceler.
10. Gen ifadesinin regülasyonu ile ilişkili mekanizmaları tanımlar.
11. Translasyon mekanizmasını inceler.
12. Translasyon sonrası gerçekleşen modifikasyonları gözden geçirir.

Dersin İçeriği

Nükleik asit moleküllerinin özellikleri, prokaryot ve ökaryot organizmalarda kromozom organizasyonu ve paketlenmesi, DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon gibi mekanizmaları kapsamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) DNA
3) Nükleik asit yapı ve özellikleri
4) Prokaryot ve ökaryotlarda kromozom organizasyonu
5) DNA`nın kendini kopyalaması (DNA replikasyonu)
6) Mutasyonların oluşumu ve çeşitleri
7) DNA tamiri
8) Transkripsiyon I
9) Transkripsyon II
10) RNA`nın işlenmesi
11) Gen ifadesinin regülasyonu
12) Translasyon I
13) Translasyon II
14) Post-translasyonel modifikasyonlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Molecular Genetics I Lecture Notes will be supplied.
Moleküler Genetik I ders notları verilecektir.
Diğer Kaynaklar: 1. The Cell: A Molecular Approach, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Sinauer Associates, 5th edition (2009), ISBN-13: 978-0878933976
2. Molecular Biology of the Gene. (4th ed.) 1987. James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine (Author), Richard Losick, Inglis CSHLP., Benjamin Cummings Publishers, 6th edition (2007), ISBN-13: 978-0805395921

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 5
Laboratuar 10 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 10 2 20
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 178

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak.
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak.
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek.
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek.
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek.
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek.
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek.
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek.
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak.
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak.