MBG4061 ImmunologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MBG4061 Immünoloji Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELIZABETH HEMOND
Dersin Amacı: İmmun sistemin görevlerinin tanımlanması, sistem elemanları ile immun sistem tiplerinin öğrenilmesi, immun sistem yetersizliklerine ve otoimmuniteye bağlı ortaya çıkan hastalıkların moleküler mekanizmasının kavranması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İmmun sistem elemanlarının görevlerini öğrenerek immun sistemin önemini kavrayabilmek
2. İmmun sistem tiplerinin elemanları ve görevlerini karşılaştırarak ayırt edebilmek
3. İmmun cevabın etki mekanizmasını, hücrelerin ve moleküllerin birbirleri ile etkileşim şeklini kavrayarak şematize edebilmek
4. İmmun yetersizliklerine ve otoimmuniteye bağlı ortaya çıkan hastalıkların gelişimi ile immun cevap arasında ilişki kurabilmek
5. İleri moleküler biyoloji teknikleri bilgisini kullanarak immunolojik tekniklerin çalışma prensibini kavrayabilmek
6. Doğumsal ve edinsel immun cevap yetersizliğine bağlı hastalıklar hakkında bilimsel makaleler ile bilgiye ulaşabilme, bilgiyi özümseyerek sunabilme ve konu hakkında tartışabilme

Dersin İçeriği

İmmun sistemin görevlerinin tanımlanması, sistem elemanları ile immun sistem tiplerinin öğrenilmesi, immun sistem yetersizliklerine ve otoimmuniteye bağlı ortaya çıkan hastalıkların moleküler mekanizmasının kavranması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İmmunolojiye giriş
2) İmmun sistem doku ve hücreleri ve hücreleri
3) Doğal Bağışıklık
4) Antijen yakalanması ve lenfositlere sunumu
5) Edinsel immun sistemde antijen tanıma
6) Hücre aracılı immun yanıtlar
7) Hücresel immunitenin efektör mekanizması
8) Hümoral immun yanıtlar
9) Humoral immunitenin efektör mekanizmaları
10) Aşırı duyarlılık hastalıkları ve tipleri
11) Doğumsal ve edinsel immun yetersizlikler
12) İmmunolojik tolerans ve otoimunite
13) Tümörlere ve nakil dokularına karşı immun yanıtlar
14) Sitokin, kemokinler, reseptörleri ve İmmunolojik teknikleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Basic Immunology Updated Edition: Functions and Disorders of the Immune System AK. Abbas, AH. Lichtman, 3. Edition, Saunders, 2010.
-Kuby Immunology, TJ. Kindt, BA. Osborne, RA. Goldsby, 6th edition, W. H. Freeman & Company, 2006.
-Janeway's Immunobiology, KM. Murphy, P Travers, M Walport, 7 edition, Garland Science, 2007.
-Immunology: A Short Course, R. Coico, G Sunshine, 6. Edition, Wiley-Blackwell, 2009.
-Roitt's Essential Immunology, PJ Delves, SJ Martin, DR Burton, IM Roitt, 12 edition, Wiley-Blackwell, 2011."
Diğer Kaynaklar: 1. www.sciencedirect.com
2. www.ncb.nlm.nih.gov.tr

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Sunum 2 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Sunum / Seminer 2 4 8
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak.
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak.
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek.
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek.
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek.
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek.
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek.
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek.
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak.
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak.