MBG4056 Special Topics in Genetics IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MBG4056 Genetikte Özel Konular II Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELIZABETH HEMOND
Dersin Amacı: Genetik'te Özel Konular-II dersi güncel genetik literatürüne ait yayınları hipotez-yöntem-sonuçlar ve bilimsel ortama getirdiği yenilikler bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler aynı zamanda genetik alanındaki en yeni gelişmeleri de takip etme şansı bulacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Genetik alanındaki yenilikler hakkında bilgi sahibi olur.
2. Bilginin geçerliliğini anlayıp tartışır.
3. Bir araştırma yapılırken hipotez kurma, araştırmayı planlama, elde edilen verilerin değerlendirilmesi konularını tartışır.
4. Yeni bilgilerin araştırmaya nasıl katkı sağladığını öğrenir.

Dersin İçeriği

Tartışma temeline dayalı olan bu ders, genetik alanındaki en son gelişmeleri öğrencilere aktaracaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Makale tartışması
2) Makale tartışması
3) Makale tartışması
4) Makale tartışması
5) Sunum
6) Makale tartışması
7) Makale tartışması
8) Genel tekrar
9) Makale tartışması
10) Sunum
11) Makale tartışması
12) Makale tartışması
13) Makale tartışması
14) Makale tartışması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Class notes will be provided
Diğer Kaynaklar: 1. iGenetics: A Molecular Approach with Mastering Genetics, Peter J. Russell, Third Edition, Pearson Education Inc., 2010 (ISBN-13: 978-0-321-56976-9)
2. Concepts of Genetics, William S. Klug, Michael R. Cummings, Tenth Edition, Pearson Benjamin Cummings, 2011 (ISBN-13: 978-0321732330)
3. Genes X, Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick Jones & Bartlett Publishers, 2009 (ISBN-13: 978-0763766320)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 15
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 25
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 75
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 158

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak.
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak.
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek.
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek.
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek.
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek.
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek.
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek.
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak.
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak.