BNG5113 Cellular and Molecular BioengineeringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5113 Hücresel ve Moleküler Biyomühendislik Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmuyor.
Dersin Amacı: Mühendislik perpektifinden yaşamın moleküler ve hücresel temelleri. Biyomoleküler yapı ve dinamiğin, enzim fonksiyonlarının, moleküler etkileşimlerin, metabolik yolakların, sinyal iletiminin ve hücresel mekaniklerin analiz ve mühendisliği.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Yaşamın moleküler ve hücresel temellerini biyomühensilik perpektifinden tartışır.
2) Biyomoleküllerin yapı ve dinamiklerini öğrenir.
3) Enzim fonksiyon ve dinamiklerinin temellerini öğrenir.
4) Metabolik yolakları ve sinyal iletimini derinlemesine tartışır.

Dersin İçeriği

Bu ders hücresel fonksiyonların altında yatan molekülleri ve mekanizmaları mühendislik perspektifinden fiziksel, kimyasal ve nicel yaklaşımlarla inceler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) DNA replikasyonu
2) DNA elastisitesi
3) DNA dizileme teknolojileri I
4) DNA dizileme teknolojileri II
5) DNA erimesi ve diğer yapısal dönüşümleri
6) DNA nanoteknolojisisi
7) Protein katlanması üzerinde etki eden kuvvetler I
8) Protein katlanması üzerinde etki eden kuvvetler II
9) Allosteri
10) Protein dizaynı I
11) Protein dizaynı II
12) Metabolik mühendislik
13) Sentetik Biyoloji I
14) Sentetik Biyoloji II

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Griffiths, J. B., 1990. Animal Cell Biotechnology, Vol 1-4; Eds. R. E. Spier, Acad. Pres Inc. Freshney I. R. 1994. Culture of Animal Cells. Wiley Liss Inc. Neumann, K., H., A.Kumar, J. Imani, 2009. Plant Cell and Tissue Culture – A Tool in Biotechnology; Basics and Application. Springer – Verlag , Berlin Heidelberg. George, E. F., M.A. Hall, G.-J.De Klerk, 2008. Plant Propagation by Tissue Culture. 3rd Edition Volume 1. Springer Publishing Company. Loyola-Vargas, V.M., F. Vázquez-Flota, 2006. Plant Cell Culture Protocols, Second Edition, Humana Press Inc. Bailey, J. E., D. F. Ollis, 1986. Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw Hill.
Diğer Kaynaklar: Related articles.
İlgili makaleler.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 204

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak. 5
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak. 5
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek. 5
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek. 4
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek. 4
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek. 5
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek. 3
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek. 3
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak. 4
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak. 4