BNG5111 Conc. and Apps. in Bio.Eng.Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5111 Biyomedikal Mühendisliğinde Temel Kavramlar ve Uygulamalar Güz 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmuyor.
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere Biyoteknolojik proseslerin mühendislik boyutu ile ilgili teorik ve pratik kavramları aktarmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Biyodönüşümlerde verim verimlilik kavramlarıyla ilgili hesaplama yapabilme yeteneği.
2) Biyoteknolojik proseslerin ticari uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme
3) Biyodönüşümler ve biyoproses kinetiğini kavrabilme yeteneği.
4) Biyoteknoloji uygulamalarında mikroorganizma, bitki ve hayvan hücrelerinin kullanımının önemini kavrayabilme.
5) Mikroorganizma, bitki ve hayvan hücre kültürleri konusunda genel kavramlar bilgisi.

Dersin İçeriği

1. Hücre kültürü sistemlerinin temel bileşenleri (Hücrenin yapısı, üremesi, farklılaşma, transformasyon, yaşlanma), 2. Hücre üretme ortamları (Besi ortamının bileşimi, kültür sisteminin ortam seçimine etkisi, besi ortamlarının hazırlanması, sterilizasyonu, kalite kontrolu), 3. Hücre kültürü kaynakları, 4. Hücre kültürlerinin kontaminasyonları (kaynaklar, sonuçları, önlemler, giderilmesi), 5. Bitki hücre ve doku kültürleri (tanımlar, besin ortamları, kültür koşulları). 6. Bitki hücre ve doku kültürleri yolu ile üretilen sekonder metabolitler. 7. In vitro seleksiyon. 8. Hastalıksız bitki materyali üretme 9. Biyoproses kinetiği 10. Kinetik Modeller ve performansın Tahminlenmesi 11. Verim, Verimlilik Kavramları 12. Farklı Biyokatalizörler 13. Biyoreaktörlerin çalışma şekilleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hücre kültürü sistemlerinin temel bileşenleri (Hücrenin yapısı, üremesi, farklılaşma, transformasyon, yaşlanma)
2) Hücre üretme ortamları (Besi ortamının bileşimi, kültür sisteminin ortam seçimine etkisi, besi ortamlarının hazırlanması, sterilizasyonu, kalite kontrolü)
3) Hücre kültürü kaynakları
4) Hücre kültürlerinin kontaminasyonları (kaynaklar, sonuçları, önlemler, giderilmesi)
5) Bitki hücre ve doku kültürleri (tanımlar, besin ortamları, kültür koşulları)
6) Bitki hücre ve doku kültürleri yolu ile üretilen sekonder metabolitler
7) Bitki hücre ve doku kültürleri yolu ile in vitro seleksiyon
8) Hastalıksız bitki materyali üretme
9) Kinetik Modeller ve performansın tahminlenmesi I
10) Kinetik Modeller ve performansın tahminlenmesi II
11) Biyoproses kinetiği. Verim, verimlilik kavramları I
12) Biyoproses kinetiği. Verim, verimlilik kavramları II
13) Biyoreaktörler. Biyoreaktörlerin çalışma şekilleri I
14) Biyoreaktörler. Biyoreaktörlerin çalışma şekilleri II

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Griffiths, J. B., 1990. Animal Cell Biotechnology, Vol 1-4; Eds. R. E. Spier, Acad. Pres Inc. Freshney I. R. 1994. Culture of Animal Cells. Wiley Liss Inc. Neumann, K., H., A.Kumar, J. Imani, 2009. Plant Cell and Tissue Culture – A Tool in Biotechnology; Basics and Application. Springer – Verlag , Berlin Heidelberg. George, E. F., M.A. Hall, G.-J.De Klerk, 2008. Plant Propagation by Tissue Culture. 3rd Edition Volume 1. Springer Publishing Company. Loyola-Vargas, V.M., F. Vázquez-Flota, 2006. Plant Cell Culture Protocols, Second Edition, Humana Press Inc. Bailey, J. E., D. F. Ollis, 1986. Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw Hill.
Diğer Kaynaklar: Related articles.
İlgili makaleler.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 204

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak. 5
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak. 5
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek. 5
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek. 4
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek. 4
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek. 5
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek. 3
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek. 3
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak. 5
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak. 4