GEP0623 Fashion and MediaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0623 Moda ve Medya Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders sinema ve moda çalışmaları alanında disiplinler arası bir giriş yapmaya yarayacaktır. Tarihsel ve teorik bakış açıları üzerinden moda,tüketim, trendler ve pazarlamanın sinema sektörü ile ilişkilerine göz atılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Hem Türkiye hem uluslararası bağlamda medya ile moda sektörü arasındaki ilişkileri çözebilir.
2. Modanın medya ile ilişkisini ortaya çıkarabilecek araştırma yollarını kendi adına belirleyebilir.
3. Modanın rolü ve stilin görsel sunumumuzdaki yeri üzerine tartışmak
4. Modanın ekonomik, toplumsal ve kültürel arkaplanını anlamak
5. Modernite ile stil ve görselliğin ilişkisini anlamak
6. Celebrity Kültürü ile işleyişini anlamak

Dersin İçeriği

Kültür ve medya çalışmalar doğrultusunda dersin ana konusu, modanın nasıl anlam yarattığı, tarih pop kültür ve medya alanında nasıl yayıldığı ; moda görsel sunum ve güç ilişkileri doğrultusunda analiz edilecektir .

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Moda nedir Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 2: The Work of Fashion
2) Moda ve Kültüre giriş Course Reader-Roland Barthes “The Rhetorical System” from The Fashion System (pp. 225-276).
3) Kendi Modanı yarat Anne Hollander, Sex and Suits, Introduction
4) Moda tarihi Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 3: The Genesis of the Suit
5) Moda ve kitleler Anne Hollander, Sex and Suits, Chapter 4: Modernity
6) Moda ve iletişim Barnard, Chs. 3-5 (pp. 49-127)
7) Roland Barthes ve Moda teorisi Roland Barthes “The Rhetorical System” from The Fashion System (pp. 225-276).
8) vize
9) Moda ve toplum Barnard, Ch. 6 (pp. 127-156)
10) Pop kültürde moda Colin McDowell “Medium and The Message” “Selling the Dream”
11) Moda ikonları Rachel Moseley, “Trousers and Tiaras: Audrey Hepburn, a Woman’s Star” Feminist Review (2002) 71, 37–51.
12) Süperstarlar Colin McDowell “Designer as Superstar” Rachel Moseley “Storytelling: Marlene Dietrich’s Face and John Frederics Hats” “Brad Pitt and George Clooney, the Rough and the Smooth: Male Costuming in Contempory Hollywood”
13) Kostüm tasarımı Pamela Church Gibson, “'The Rough with the Smooth': Male Costuming in Contemporary Hollywood”
14) Sınırdaki moda Caroline Evans, “Fashion at the Edge” Fiona Anderson, “Museums as Fashion Media”
15) Genel tekrar
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course Notes / Textbooks selected readings from this books below:
Fashion in Film: Adrienne Munich, Indiana University Press: 2011

Fashion Theory: A Reader, Malcom Barnard: Routledge, 2007

Barthes, Roland, The Language of Fashion (Oxford: Berg, 2004.
Anne Hollander, Sex and Suits: The Evolution of Modern DressSteele, Valerie (eds).
Barnard, Malcom, Fashion as Communication, New York: Routledge; 2 edition (29 Aug 2002)
Moseley, Rachel, Fashioning Film Stars: Dress, Culture, Identity (London: BFI, 2005)
McDowell, Colin Fashion Today, London, Phaidon Press Limited, 2000.

Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.