GEP0617 International Food CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0617 Uluslararası Yemek Kültürü Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersin Amacı: This course aims to look at the brief history of the world cuisines and examine their characteristic features. We are going to see the influence of international cuisines and see how they influenced each other. How are the reputations of the speciafic cuisines around the world. The popular ones and the reasons of the success. There will be a movie screening and also a project will be prepared after experiencing one of the world cuisines.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Dersin İçeriği

Project: Each student should create a new instagram account for this project. The account should be open to public. No private accounts. It would be like a foodie instagram account. Once you open the account you need to send me with your instagram account, name and last name and student number.
For the Project, you are going to go and try a restaurant (preferably a cuisine that you have never tried before) Then you are going to post photos of the food you try at the restaurant, the decoration of the restaurant, the menu and yourself on the table. Under each post you are going to write the name of the dishes and how you like it. Also make comment of the decoration, the ambiance, and your experience and etc… How was the taste? Why did you like it? Are you going to go to this restaurant again and etc… You will use the hashtag #baufoodculture2019
You are free to post any other gastronomic experiences on your instagram account. Also follow @tadindaseyahat account where I can follow up your post.
The restaurant you will try is going to be a cuisine that you have never tried before. No Italian, no Turkish, no American cuisines. Thai, Japanese, Korean, Russian, Chinese, Indian, Peruvian, Lebanese, African, Mexican cuisines are perfect alternatives.


40 % : Final
30 % : Midterm
15 % Attendence & Participation
15% Project (Between October 21-27th)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) History of Food-Where the foods are coming from? Eating habits in the early ages. EUROPEAN CUISINES
2) No Class! Assignment Documentary: Watch Street Food on Netflix the first 2 episodes: Bangkok Thailand and Osaka Japan
3) Italy-Brief History and Characteristic Features-Why do we love Italian food? Place in the World
4) France- Brief History and Characteristic Features-Why is it considered the best cuisine in the world? Movie: Julie & Julia, Paris Can Wait
5) Guest Speaker-Chef from Gastronomy Department
6) No Class- Students are required to go to a restaurant and do the Project this week.
7) Spain- Brief History and Characteristic Features-Tapas Culture-What’s its place in the world?
8) ASIAN CUISINES China- Brief History and Characteristic Features-Why is it very different than other? Contribution to World Food Scene
9) Japan- Brief History and Characteristic Features-Sushi In the World- Movie: Tampopo, Jiro Dreams of Sushi
10) Thailand- Brief History and Characteristic Features –Its success in the world
11) India- Brief History and Characteristic Features-Movie: The Hundred Food Journey, Lion
12) Arab Cuisines- Brief History and Characteristic Features. Iranian Cuisines and influence between Arab and Turkish
13) Turkey- Brief History and Characteristic Features-Ottoman Cuisine and contemporary Turkish Cuisine
14) AMERİCAN CUISINES Mexico: Brief History and Characteristic Features –Spanish Influence
15) USA- Brief History and Characteristic Features-The contribution to the world food scene Peru: Why is it becoming the most popular cuisine? Nikkei and Chiafa cuisines

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: TV Shows:
• King Corn
• Anthony Bourdain-No Reservations/Parts Unknown
• Supersizers
• Ugly Delicious
• Street Food
Diğer Kaynaklar: Blogs:
• www.tadindaseyahat.com
• www.theculturetrip.com
• www.thrillist.com
• www.buzzfeedtasty.com

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.