BDA5002 Pazarlama AnaliziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BDA5002 Pazarlama Analizi Bahar 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Dersin Amacı: Marketing Analitiği, pazarlama stratejileri ve taktiklerini planlamak, uygulamak ve analiz etmek için niceliksel pazarlama karar modelleri geliştirir ve kullanır.
Bu dersin amacı, öğrencilerin analitik tekniklerin ve niceliksel modellerin veri ve bilgileri kavrayışa ve kararlara dönüştürerek karar vermeyi nasıl geliştirebildiklerini öğrencilere anlamalarına yardımcı olmak, öğrencilerin pazarlama olaylarını ve süreçlerini nicel bir tarzda görmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak ve öğrencileri pazarlama analitiklerinin başarılı kullanımıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-) Verileri ve bilgileri anlayışlara ve kararlara dönüştürerek analitik teknikler ve niceliksel modellerin karar vermeyi nasıl artırabileceğini anlar.

2-) Pazarlama olgusunu ve süreçlerini niceliksel bir biçimde görmeyi öğrenir.

3-) Temel kavramları ve pazarlama analitiklerinin başarılı bir şekilde kullanılmasını kavrar.

Dersin İçeriği

Bu derste kavram, yöntem ve uygulamaları ile karar modelleme üzerinde çalışılacak. Pazar segmentasyonu, hedeflemesi, konumlandırması, fiyatlandırma ve promosyon planlama gibi konulara analitik bir yaklaşım sunulacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction
2) Doğrusal Regresyon Kullanan Market Response Modelleri
3) Logistik Regresyon Kullanan Market Response Modelleri
4) Küme Analizi Kullanılarak Segmentasyon ve Pazarlama
5) Ayrımcılık Analizi Kullanılarak Segmentasyon ve Pazarlama
6) Müşteri Değeri ve Sadakat Verileri
7) Müşteri Değeri ve Müşteri Değerinin Tahmini
8) Fiyatlandırma ve Satış Promosyon Kararları - "Doğru" Fiyatlama Yaklaşımına Karar Verme
9) Fiyatlandırma ve Satış Promosyon Kararları - Taktik Fiyatlandırma
10) Perakende Analizi - Market Sepet Bilgileri
11) Reklamlandırma Modelleri
12) Proje Sunumları
13) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: There is no required text book.
The PowerPoint presentations/class notes will also be available on the ItsLearning website following each class.
Diğer Kaynaklar: • Principles of Marketing Engineering by Gary L. Lilien et al. 2012. ISBN-978-0985764807
• Marketing Analytics: Data-Driven Techniques by Wayne Winston. 2014. ISBN-978-1118373439

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 10 % 15
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı