POL4414 Strategic Studies and Military TechnologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL4414 Stratejik Araştırmalar ve Askeri Teknolojileri Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut değil.
Dersin Amacı: Bu ders öğrencileri stratejik düşünce tarihi ile tanıştırır ve teknolojinin modern stratejideki yerini anlamalarına yardımcı olur. Uluslararası ilişkiler, stratejik çalışmalar ve güvenlik çalışmaları arasında bir köprü kuran ders, askeri teknolojideki sürekli gelişmeler arkaplanında, strateji teorisini farklı coğrafyalara ait vakalara uygular.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Güvenlik, strateji ve teknoloji arasındaki bağlantıyı kavrar;
2. Önemli stratejistleri ve onların modern stratejik düşünce ve pratiklerine katkılarını tanımlar;
3. Teknolojik devrimlerin arkaplanındaki süreklilik ve dönüşümün farkına varır;
4. Modern savaşlar ve ilgili teknolojilerin hukuki ve etik boyutlarını değerlendirir;
5. Aktif sorgulama ve eleştirel düşünceye yönelik beceriler geliştirir.

Dersin İçeriği

Güvenlik, strateji ve teknolojiye giriş; stratejik teori; stratejik kültür; coğrafya ve strateji; istihbarat ve strateji; modern savaşın tarihi; teknoloji ve savaş; düzensiz savaş: terörizm ve ayrılıkçılık; 21. Yüzyıl’da konvensiyonel güç; 21. Yüzyıl’da nükleer silahlar; sibergücün yükselişi; stratejinin yeni gündemi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Güvenlik, Strateji ve Teknolojiye Giriş • Barry Buzan, “Introduction" • Petr Suchy, “Role of Security and Strategic Studies within International Relations Studies" • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.1
2) Stratejik Teori • Michael I. Handel, Masters of War: Classical Strategic Thought, Chp.2. • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.4       https://www.youtube.com/watch?v=Hz4FNBj1APA (Sun Tzu - The Art of War Explained in 5 Minutes/ short and fun, yet very informative!) https://www.youtube.com/watch?v=g8K312sz9to&t=1389s (Clausewitz: His Life and Work / first 35 mins. would be enough)
3) Stratejik Kültür • Kerry Longhurst, Germany and the Use of Force, Chp.7 • Roger E. Kanet, “Russian Strategic Culture, Domestic Politics and Cold War 2.0” • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.6        https://www.youtube.com/watch?v=ZnAMo12odS4 (Russian vs Ukrainian Strategic Culture: The Nuclear Weapons Perception / first 40 mins. would be enough) https://www.youtube.com/watch?v=8MGGgxlrORw&t=21s (The Responsibility to Defend: Rethinking Germany’s Strategic Culture)
4) Coğrafya ve Strateji • Thomas G. Mahnken and Joseph A. Maiolo (eds). Strategic Studies, Chps. 7-9 • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.15 & 18   https://www.youtube.com/watch?v=LdduzOPz6Zw (Tank Revolutionary: J.F.C. Fuller's Diary) https://www.youtube.com/watch?v=nEe8JX0YKBE (Naval strategy of Alfred T. Mahan / includes a comparison with Julian Corbett) https://www.youtube.com/watch?v=9KKJ_fxOwY4 (Air Power! A history with Dr James Rogers)    
5) İstihbarat ve Strateji • Steve Chan, “The Intelligence of Stupidity" • Stephen Marin, “Why Strategic Intelligence Analysis Has Limited Influence on American Foreign Policy” • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.9       https://www.youtube.com/watch?v=2MANsEfe5uw (Conversations with Strategy: Former MI6 Chief, John Sawers on intelligence and diplomacy) https://www.youtube.com/watch?v=DbnWxeI_tvY (Interview with former CIA-Analyst: Ray McGovern)
6) Hukuk, Siyaset ve Kuvvet Kullanımı • James R. Walker, “The Rise of GEOINT" • Ruth Blakely, “Drones, State Terrorism and International Law” • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.7   https://www.youtube.com/watch?v=cpt-web6N6Y (Drones Are Not Ethical and Effective by Prof. Jeremy Waldron | Oxford Union) https://www.youtube.com/watch?v=G99A8LAKnaU (Drones Are Ethical and Effective by Kenneth Anderson | Oxford Union) https://www.youtube.com/watch?v=Izd2qOgOGQI (Artificial Intelligence and Its Ethics)
7) KONU TEKRARI & SORU-CEVAP
8) Modern Savaşın Evrimi • Thomas G. Mahnken and Joseph A. Maiolo (eds). Strategic Studies, Chp.19 • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.3            https://www.youtube.com/watch?v=oQajs_sIryA (Weapons Evolution | 40,000BC - 2020)
9) Teknoloji ve Savaş • Kenneth Payne, “Artificial Intelligence: A Revolution in Strategic Affairs?” • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.8  https://www.youtube.com/watch?v=TmlBkW6ANsQ (The future of modern warfare: How technology is transforming conflict) https://www.youtube.com/watch?v=NpwHszy7bMk (How AI is driving a future of autonomous warfare) https://www.youtube.com/watch?v=s5Cj9oGkN8k (Hypersonic missiles arms race: What you need to know)
10) Düzensiz Savaş: Terörizm ve Ayrılıkçılık • Thomas G. Mahnken and Joseph A. Maiolo (eds). Strategic Studies, Chp.15 • Osman Antwi-Boateng, "Panislamic Terrorism" • Rao Komar et al. "The Blackwater of Jihad" • Christina Schori Liang, "Unveiling the ‘United Cyber Caliphate’" • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.11                https://www.youtube.com/watch?v=DLOwkYS6Uyc (Terrorism and Counterterrorism) https://www.youtube.com/watch?v=4L9VxCg_-VQ (Why extremist militias are on the rise in the West African Sahel) https://www.youtube.com/watch?v=9P-5fDMcSAQ (Iraq War: Insurgency and Counterinsurgency) https://www.youtube.com/watch?v=_1DJHcju-oA (How Taliban Expanded in Afghanistan During America's Longest War | WSJ)
11) 21.Yüzyıl’da Konvansiyonel Güç •Robert Peters et al., “Deterrence in the 21st Century” • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.14     https://www.youtube.com/watch?v=Ho3F2rje1Zg (The Military Balance 2021 launch) https://www.youtube.com/watch?v=Crm563FsCaw (By Parity and Presence: Deterring Russia with Conventional Land Forces)
12) 21. Yüzyıl’da Nükleer Silahlar • Thomas G. Mahnken and Joseph A. Maiolo (eds). Strategic Studies, Chp.12 • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.12 https://www.youtube.com/watch?v=M7hOpT0lPGI (I've studied nuclear war for 35 years -- you should be worried. | Brian Toon) https://www.youtube.com/watch?v=rb-eg9P-HAM (How North Korea Appears to Be Expanding Its Nuclear Arsenal) https://www.youtube.com/watch?v=cCi02gBqsH4 (How nuclear-powered submarines work and how they compare to other types of submarines)
13) Sibergücün Yükselişi • Kenneth Geers, “Sun Tzu and Cyber War” • Ricardo A. Crespo, “Currency Warfare and Cyber Warfare” • John Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.17       https://www.youtube.com/watch?v=_nVq7f26-Uo (The Five Laws of Cybersecurity | Nick Espinosa) https://www.youtube.com/watch?v=L78r7YD-kNw (The Future of Cyberwarfare | Origins: The Journey of Humankind) https://www.youtube.com/watch?v=nW__A5V-EmQ (Russia Perfected Its Cyberwarfare In Ukraine)
14) Stratejinin Yeni Gündemi KONU TEKRARI & SORU-CEVAP • Marina Malamud, “The Environment as a Factor in Small Wars” • Eli Stiefel, “Threat Multiplier" • Baylis et al. (ed.), Strategy in the Contemporary World, Chp.21 https://www.youtube.com/watch?v=tMSHxUr2Fjk (Film Chronicles Rise and Fall of Eco-Terrorist Cell) https://www.youtube.com/watch?v=Y2bkc4xYe2M (The silent victim of Colombia’s long war: the environment) https://www.youtube.com/watch?v=qNUuIA1Pam8 (The Resource Curse)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly readings will be uploaded on ItsLearning at the beginning of the semester. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.
The PPT files will be shared on ItsLearning following each class.
----

Haftalık ders okumalarının tamamı, dönem başında ItsLearning’e yüklenir. Ders izlencesinde yer alan tüm kitap bölümleri ve makalelere BAU Kütüphanesi’nden de erişilebilir.
PowerPoint dosyaları, hafta bazında ve işlenen ders sonrasında ItsLearning’e yüklenir.
Diğer Kaynaklar: Youtube videos on related subjects.

----

İşlenen konularla ilgili Youtube videoları.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 20
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 102
Küçük Sınavlar 2 1
Ara Sınavlar 1 1.5
Final 1 1.5
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.