CYS5789 Siber Güvenlik HukukuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5789 Siber Güvenlik Hukuku Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TAYFUN ACARER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, siber alanda kötü niyetli ve savunma faaliyetleri için ulusal ve uluslararası yasal çerçeveleri inceleyecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste, siber ve internet yönetimi, hükümet ve sivil toplum aktörlerinin rolleri, gizlilik anlayışlarının gelişimi ve sürekli değişen bir alanın yönetilmesinde hukukun rolü gibi konular hakkında daha geniş tartışmalar kapsamında yasal konuları ele alınacaktır.

Dersin İçeriği

Hızla gelişen siber güvenlik tehditlerinden kaynaklanan yasal ve politika zorlukları. Siber suçlardan zarar görenlerin durumu. Web siteleri saldırıya uğramış veya çevrimdışı duruma getirilmiş medya organlarının durumu. Fikri mülkiyet ve siber uzay. Ulusal ve uluslararası yasal çerçeveler. Siber ortamda kötü niyetli ve savunma eylemlerini yönetmek. Tartışma ve örnek olay incelemeleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı, faaliyet ve içeriğinin açıklanması. Ders notları.
2) Hızla gelişen siber güvenlik tehditlerinden kaynaklanan yasal ve politika zorlukları. Ders notları.
3) Siber suçlardan zarar görenlerin durumu. Ders notları.
4) Siber suçlardan zarar görenlerin durumu. Ders notları.
5) Web siteleri saldırıya uğramış veya çevrimdışı duruma getirilmiş medya organlarının durumu. Ders notları.
6) Fikri mülkiyet ve siber uzay. Ders notları.
7) Fikri mülkiyet ve siber uzay. Ders notları.
8) Fikri mülkiyet ve siber uzay Ders notları.
9) Ulusal ve uluslararası yasal çerçeveler. Ders notları.
10) Ulusal ve uluslararası yasal çerçeveler. Ders notları.
11) Siber uzayda kötü niyetli ve savunma eylemlerini yönetmek. Ders notları.
12) Siber uzayda kötü niyetli ve savunma eylemlerini yönetmek. Ders notları.
13) Tartışma ve örnek olay incelemeleri. Ders notları.
14) Tartışma ve örnek olay incelemeleri. Ders notları.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecture notes
Diğer Kaynaklar: Case studies.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 2 3 6
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak.
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek