GEP0305 Communication PracticesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0305 İletişim Uygulamaları Güz
Bahar
0 6 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NİLAY ULUSOY
Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Öğ.Gör. SİNEM İNCE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin eğitimli yapımcılar ve aynı zamanda medya tüketicisi olmalarını sağlar. Öğrenciler, gazeteciliğin ekonomisi ve çalışmalarında eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek ve sosyal ve politik güçlerin haber yazarlığını nasıl etkilediğini keşfedeceklerdir. Bu ders öğrencilerin ekonomi, politika ve medya arasındaki bağlantıları daha iyi anlamalarını sağlar. Ders ayrıca öğrencilere medya araştırması, haber toplama ve haber yazarlığı konusunda bir temel sağlar. Son olarak, öğrenciler yeni medya ortamının dijital teknolojilerdeki zorluklarını anlamak için eleştirel düşünme becerileri geliştirecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu ders öğrencilerin üniversiteden sonra gerçek dünyayla yüzleşmelerine yardımcı olacaktır. Habertürk'te düzenleneceğinden, öğrenciler ilk kez profesyonel dünyayla tanışma ve haber üretimi de dahil olmak üzere gazeteciliğin nasıl çalıştığını keşfetme şansı bulacaklar. Habertürk, öğrencilere sınıfın sınırlarını aşarak haber üretimini keşfetme şansı verecek. Bu nedenle öğrenciler, iletişimin profesyonel ortamda nasıl uygulandığı konusunda bir fikir edinecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders, diğer sınıf gazetecilik kurslarına, öğrencilerin sınıf içi derslerinde öğrendiklerini uygulayabilecekleri gazetecilikle ilgili profesyonel deneyimler sunacak şekilde derinlemesine bağlanmaktadır. Bu ders Genel Seçmeli olduğundan, gazetecilik öğrencileri için mutlaka tasarlanmamıştır. Elbette tüm fakültelerden gelen her öğrenciye mesleki yaşamlarında iş disiplini, iletişim uygulamaları ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek ve uygulamak için fırsatlar sunar. Teorik ve uygulamalı lisans derslerinde araştırdıklarını uygulama şansına sahip olacaklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Profesyonel Dünyada Çalışmak I
3) Profesyonel Dünyada Çalışmak II
4) Seçilmiş Bölümlerde Haber Toplama Uygulamaları I
5) Seçilmiş Bölümlerde Haber Toplama Uygulamaları II
6) Öğrenci Proje teklifinin Seçilen Bölüm Başkanı ile Tartışılması
7) Seçilmiş Bölümlerde Haber Yazarlığı Uygulamaları I
8) Seçilmiş Bölümlerde Haber Yazarlığı Uygulamaları II
9) Röportaj Gazetecilik
10) Fotoğraf Gazeteciliğinde Uygulamalar
11) Online Gazetecilikte Uygulamalar
12) Haber Düzenlemede Sorunlar ve Uygulamalar
13) Haber Projesinde Öğrenci Projesinin Sunumu
14) İnceleme ve Tartışmalar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Journalism: A Career Handbook Anna McKane 2009
ISBN10: 0713667966
ISBN-13: 978-0713667967
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.