ANZ2011 Anestezi TeknolojisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ANZ2011 Anestezi Teknolojisi Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Neslihan Bektaş
Opsiyonel Program Bileşenleri: Anestezi Merkezi
Dersin Amacı: Öğrenci, Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilecek,anestezi cihazını kullanabilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Anestezi cihazını hazırlamak
Anestezi cihazını kullanmak
Havayolu ekipmanlarını hazırlama
Anestezide kullanılan araç ve gerçleri hazırlamak
Anestezi cihazının bakımını sağlamak

Dersin İçeriği

Anestezi cihazı ve bölümleri, Medikal gaz kaynakları, Yedek gaz silindirleri, Anestezi cihazının kontrolü kullanma ve kapatma, Fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Anestezi Teknolojilerine Giriş
2) Anestezi Cihazları ve Ekipmanları
3) Monitörizasyon Yöntemleri
4) Mekanik Ventilatör ve Solunum Modları
5) Mekanik Ventilatör ve Solunum Modları
6) Santral Venöz Kateter ve Arteriyel Kateter İzlemleri
7) VİZE
8) Kan Gazı Cihazları ve Kan Gazı Değerlendirmesi
9) ECMO Teknolojisi ve Hasta Yönetimi
10) Swan-Ganz Kateterİ İzlemi
11) PICCO Teknolojisi
12) Defibrilatörler ve ICDler ve Pacemakerler
13) EKT teknolojisinde Anestezi Uygulamaları
14) Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir./Course Notes will be deliver weekly.
Diğer Kaynaklar: İnternet Kaynakları/İnternet

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 70

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.