ANZ2009 ToksikolojiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ANZ2009 Toksikoloji Güz
Bahar
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Neslihan Bektaş
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. FIRAT KARA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Anestezi Merkezleri
Dersin Amacı: Bilim ve teknolojinin süratli gelişmesi sonucu canlı topluluklarının zehirli maddelerle karşılaşma riski, zehirlenmeler ve buna bağlı hastalıkların oluşumu hakkında bilgi vermek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Toksikolojinin tarihi, gelişmesi,prensipleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
2. Zehirlenme tipleri, zehirlenmenin etkileri hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
3. Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
4. Zehirlerin toksikokinetiği hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
5. Bakteriyel toksinler, hayvansal toksinler, mikotoksinler ve pestisidler hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Toksikolojinin tanımı ve önemi, Zehir ve zehirlenme kavramı, Zehirlerin giriş yolları, etki mekanizması, Pestisitler,Zehirli gazlar ve buharlar, Organik çözücüler,Metalik zehirler, Radyasyon ve radyoizotoplar, Mikotoksinler,Gıda zehirlenmeleri, Bakteri toksinleri,Bitkisel zehirler ve hayvansal zehirler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Toksikolojiye Giriş, Toksikoloji Hakkında Genel Bilgi Yok
2) Toksikolojinin Tanımı ve Sınıflandırılması Yok
3) Toksikasyon Yok
4) Toksinlerin Etki Mekanizmaları I Yok
5) Toksinlerin Etki Mekanizmaları II Yok
6) Toksisite Testleri Yok
7) Toksik Maddelerin Gıda Kaynakları I Yok
8) Toksik Maddelerin Gıda Kaynakları II Yok
9) Kontaminantlar I Yok
10) Kontaminantlar II Yok
11) Gıda Katkı Maddeleri I Yok
12) Gıda Katkı Maddeleri II Yok
13) Gıdalardaki Kimyasal Koruyucular I Yok
14) Gıdalardaki Kimyasal Koruyucular II Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Altuğ, Tomris, 2003. Introduction to Toxicology and Food, CRC Press, New York, USA.
Diğer Kaynaklar: Vural N, Toksikoloji, Ankara Ü. Eczacılık Fak. Yay. No: 73, Ankara, 2005, 659 s.
Şanlı Y, Veteriner Klinik Toksikoloji, Medipres, Ankara, 2002, 808 s

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.