BVS2013 Bankalarda Kredi AnaliziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2013 Bankalarda Kredi Analizi Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: İşletmelerin temel ve ek mali tablolarına ait rakamsal bilgilerden yararlanarak finansal analiz, işletmenin mali yapısı hakkında yorum yapabilme ve kredi değerleme bilgi ve becerisine olunmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Finansal tablo analizini kavramsal olarak açıklayabilir.
2. Temel ve teknik analiz işlemlerini ve gerekliliklerini yorumlayabilir.
3. Mali analiz tekniklerini uygulayabilir.
4. Mali tablo sonuçlarını yorumlayabilir.
5. Finansal durum tespiti ve kredi değerlemesi yapabilir.

Dersin İçeriği

Finansal tablo analiz kavramları, Mali analiz teknikleri anlatılmakta, mali tablo yorumları ve kredi değerlemesi yapılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bankacılık finansal ürün ve hizmetleri.
1) Nakit akım tablosu ve uygulamaları.
2) 2001 yılı ve sonrası yaşanan bankacılık sektörü finansal krizleri sebep ve sonuçları.
3) Bankacılık sektörü kredi politikaları ve düzenlemeleri. Banka kredileri- Basel kriterleri.
4) Nakdi kredi türleri- TL, Döviz
5) Gayrinakdi kredi türleri
6) Finansal tablolar- Bilanço kalemleri, firma ziyareti sonrası kalemlerde yapılması gereken değişiklikler.
7) Finansal Tablolar-Gelir tablosu kalemleri, ziyaret sonrası kalemlerde yapılması gerekli değişiklikler.
8) Fon akım tablosu ve uygulamaları.
9) Nakit akım tablosu ve uygulamaları.
10) Kredi talebinin incelenmesi, kredilendirme için gerekli bilgi ve belgeler, teminatların belirlenmesi
11) Oran analizine ilişkin hesaplamalar.
12) Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinde değişiklikler.
13) Uygulama : Kredi analiz raporu hazırlama, yorumlama ve kredi teminatları.
14) Kredi puanı hesaplama (SCORECARD).

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dr. Öztin Akgüç, Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basın Yayın, 2013,
Adem Çabuk, Mali Tablolar Analizi, Ekin Kitabevi, 2013.
Diğer Kaynaklar: Güncel dergiler, yayınlar, Firma Değerleme Raporları.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 74

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.