ARC3963 Urban HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3963 Kentsel Tarih Bahar 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, şehirleri şekillendiren sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri araştırır. Şehirlerin benzersiz yönleri, arkasında yer alan fikirler, teoriler ve yenilikler bağlamında, geçmiş, günümüz ve gelecek örnekleri üzerinden tartışılmaktadır. Antik Yunan, Roma, Rönesans, Barok, Modern ve Post Modern dönemlerden örnekler incelenmektedir. Fütüristik şehirler hakkındaki fikirler ayrıca tartışılmaktadır. Bu dersin amacı, öğrencileri kentsel gelişim teorileri ve kent tarihi hakkında bilgilendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Farklı tarihsel dönemlere ait kent tipolojilerini anlama
-Toplumsal ve kültürel değişimlerin kentsel mekana etkisini belirli tarihsel dönemler özelinde kavrama
- İnsan davranışı, doğal çevre ve yapılı çevrenin tasarımı arasındaki ilişkinin anlaşılması.
- Etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi.

Dersin İçeriği

Ders, şehirleri şekillendiren sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri araştırır. Şehirlerin benzersiz yönleri, arkasında yer alan fikirler, teoriler ve yenilikler bağlamında, geçmiş, günümüz ve gelecek örnekleri üzerinden tartışılmaktadır. Antik Yunan, Roma, Rönesans, Barok, Modern ve Post Modern dönemlerden örnekler incelenmektedir. Fütüristik şehirler hakkındaki fikirler ayrıca tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersi
2) Kent Kavramı
3) Klasik Kent
4) Ortaçağ Kenti
5) Rönesans ve Barok Kentleri
6) Tarihsel Bahçeler
7) 19. yy. Kenti
8) 20. yy. Kenti
9) 21. yy. Kenti
10) ARA SINAV
11) Geleceğe Bakış
12) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
13) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: . Mumford, L. (1961) The City in History. Harcourt, New York .
. Bacon, E. (1976) Design of Cities. Penguin Books, New York.
. Gallion, E. (1975) The Urban Pattern. D.Van Nostrand Co. New York.
. Kostof, S. (2004) The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Bullfinch Press, New York.
. Benevolo, L. (1995) The European City. Blackwell Pub. Oxford , UK and Cambridge, Massachusetts, USA.
. Ellin, N. (2007) Postmodern Urbanism: Revised Edition. Princeton Architectural Press, New York.
. Hall, P. (2014) Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design
Since 1880, Fourth Edition. Wiley Blackwell, USA and UK.
. Brenner, N. and Keil, R. (Editors) (2006) The Global Cities Reader (Urban Reader Series). Routledge Taylor&Francis Group,
London and New York.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Sunum / Seminer 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.