CEN2003 Statics and Strength of MaterialsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CEN2003 Malzeme Statiği ve Gücü Bahar 3 2 4 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Temel Mukavemet İlkeleri
Dersin Amacı: 1. Mühendislikte yapıların tasarımı için uygulanan kuvvetlerin denge denklemleriyle incelenmesi, bağ kuvvetlerinin bulunması
2. Mühendislikte genel olarak taşıyıcı sistemlerin statik olarak mekanik davranışlarının anlatılması
3. Yapılarda değişik kuvvet sistemleri etkisinde oluşan iç kuvvetler ve gerilmelerin hesaplanması
4. Yapıların gerilmeler dikkate alınarak tasarımı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Mühendislik yapılarının tasarımı için genel olarak mekanik davranışlarını öğrenmek
Yapıların değişik kuvvet sistemlerine karşı şekil değiştirmesinin hesabı
Yapıların tasarımı için gerekli gerilme analizini anlamak
Malzemelerin mekanik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği

Statiğin temel ilkeleri, Denge denklemleri, İç kuvvetlerin değişim grafikleri, Gerilme ve şekil değiştirme, Eksenel kuvvet, Eğilme, Burulma ve bunların kombinasyonu halinde gerilme ve şekil değiştirmeler. Burkulma.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mekaniğin Mühendislikte uygulama alanları
2) Vektörel operasyonlar, kuvvet ve moment vektörleri
3) Denge Denklemleri
4) Taşıyıcı sistemler (Kafesler, Çerçeveler, vs)
5) Kütle merkezi, Alan Atalet Momentleri
6) Gerilme ve Şekil Değiştirme
7) Malzemelerin Mekanik Özellikleri
8) I. Ara sınav - Eksenel Kuvvet Hali
9) Eksenel Kuvvet Halinde Gerilme ve Şekil Değiştirme
10) Burulma Momenti Etkisinde Gerilme ve Şekil Değişt.
11) Basit Eğilme ve Elastik Eğri
12) II. Ara Sınav - Kesme Kuvveti ve Gerilme Dağılımı
13) Bileşik Mukavemet Halleri
14) Burkulma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Notları
Diğer Kaynaklar: Statics and Strength of Materials - Hibbeler, 4 th Edition, Pearson

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 10 50
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 2 40 80
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.