NMD4113 Political CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD4113 Siyasal İletişim Güz 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders siyaset bilimi alanında temel kavramları tartıştıktan sonra siyasi aktörlerin, halkın ve medyanın gündelik siyasette ve siyasi kriz anlarında nasıl etkileşim içine geçtiklerini irdeler. Bu etkileşimi incelerken, gündemin nasıl belirlendiğini çalışır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Siyaset bilimi alanında temel kavramlara hakim olmak.
Gündemin nasıl belirlendiği anlamak.
Siyasi aktörlerin, halkın ve medyanın gündelik siyasette ve siyasi kriz anlarında nasıl etkileşim içine geçtiklerinı anlamak.

Dersin İçeriği

Bu etkileşimi kuramsal bir biçimde çalıştıktan sonra öğrencilerin saha çalışması yapması beklenir. Bu saha çalışması katılımcı gözlemci araştırma ve derinlemesine mülakatlardan oluşur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş yok
2) Siyaset İletişimi nedir? Perloff, 3-46
3) The study of political communication Perloff, 46-73
4) Media and political knowledge Perloff, 73-95
5) Contemporary political socialisation Perloff, 95-117
6) Gündem Belirleme Perloff, 119-136
7) Agenda building Perloff, 136-155
8) Framing Perloff, 155-180
9) Behind political news Perloff, 180-207
10) Unpacking political news Perloff, 207-233
11) Communication and the election campaign Perloff, 233-257
12) Communication and the election campaign Perloff, 257-316
13) Communication and the election campaign Perloff, 317-364
14) sunumlar yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Perloff, Richard (2014) The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age. New York: Routledge
Diğer Kaynaklar: yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Arazi Çalışması 1 % 50
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Arazi Çalışması 8 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Proje 1 10
Ödevler 1 5
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.