GEP0304 Music Business and Turkish Music IndustryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0304 Müzik Sektörü ve Türk Müzik Endüstrisi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. CELAL ELDENİZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Türk Müzik Endüstrisindeki temel uygulama bilgisini artırmayı isteyen veya daha sonra bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilere yöneliktir. Derse, kariyer gelişimleri müzik ve eğlence endüstrilerinde olan konuk konuşmacılar katılacaktır. Sınıfta bilgi aktarılırken müzik sektöründeki pratik uygulamalar vurgulanacak ve bunlardan yararlanılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci:
-Müzik endüstrisindeki temel aktörler, kayıt yapma, üretme, hukusal sorunlar, paketleme, dijital müzik endüstrisi konularında bilgi sahibi olur.
- Müzik endüstrisinde profesyonel bir kariyer başlangıcı ve kariyer sürdürmek için gerekli becerileri kazanır.

Dersin İçeriği

Bu ders müzik endüstrisi uygulamalarının temel kavramları ve Türk Müzik Endüstrisi’nin aktörleri konularına giriş niteliğindedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Müzik Endüstrisinin Temel Aktörleri Doküman
2) Müzik ve Müzisyenler Doküman
3) Müzik Kaydı ve Kayıt Sektörü Doküman
4) Müzik Üretimi Doküman
5) Hukuksal konular ve Ambalaj Doküman
6) Personel Yönetimi ve Rezervasyon Temsilcisi Doküman
7) Müzik Organizasyonları, Festivaller ve Konser Düzenleyicileri Doküman
8) Dijital Müzik Endüstrisi Doküman
9) Vize
10) Müzik Toplumları Doküman
11) Müzik Yayımcıları Doküman
12) Müzik TV’leri, radyoları ve dergileri Doküman
13) Müzik Eğitimi Doküman
14) Müzik dükkanları, dağıtım, enstrüman tamiri, tasarımı Doküman

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Mike King (2009) Music Marketing: Press, Promotion, Distribution, and Retail. ISBN 978-0876390986

David Baskerville (2009) Music Business Handbook ISBN 978-1412976794

Shelly Field (2004) Career Opportunities In The Music Industry. ISBN 978-0816059966

Paul Allen (2011) Artist Management for the Music Business, Second Edition ISBN 978-0240815015

Mike King (2009) Music Marketing: Press, Promotion, Distribution, and Retail. ISBN 978-0876390986

David Baskerville (2009) Music Business Handbook ISBN 978-1412976794

Shelly Field (2004) Career Opportunities In The Music Industry. ISBN 978-0816059966

Paul Allen (2011) Artist Management for the Music Business, Second Edition ISBN 978-0240815015

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 15
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 10 10
Ödevler 1 6 6
Ara Sınavlar 1 12 12
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.