GEP0304 Music Business and Turkish Music IndustryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0304 Müzik Sektörü ve Türk Müzik Endüstrisi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. CELAL ELDENİZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Türk Müzik Endüstrisindeki temel uygulama bilgisini artırmayı isteyen veya daha sonra bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilere yöneliktir. Derse, kariyer gelişimleri müzik ve eğlence endüstrilerinde olan konuk konuşmacılar katılacaktır. Sınıfta bilgi aktarılırken müzik sektöründeki pratik uygulamalar vurgulanacak ve bunlardan yararlanılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci:
-Müzik endüstrisindeki temel aktörler, kayıt yapma, üretme, hukusal sorunlar, paketleme, dijital müzik endüstrisi konularında bilgi sahibi olur.
- Müzik endüstrisinde profesyonel bir kariyer başlangıcı ve kariyer sürdürmek için gerekli becerileri kazanır.

Dersin İçeriği

Bu ders müzik endüstrisi uygulamalarının temel kavramları ve Türk Müzik Endüstrisi’nin aktörleri konularına giriş niteliğindedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Müzik Endüstrisinin Temel Aktörleri Doküman
2) Müzik ve Müzisyenler Doküman
3) Müzik Kaydı ve Kayıt Sektörü Doküman
4) Müzik Üretimi Doküman
5) Hukuksal konular ve Ambalaj Doküman
6) Personel Yönetimi ve Rezervasyon Temsilcisi Doküman
7) Müzik Organizasyonları, Festivaller ve Konser Düzenleyicileri Doküman
8) Dijital Müzik Endüstrisi Doküman
9) Vize
10) Müzik Toplumları Doküman
11) Müzik Yayımcıları Doküman
12) Müzik TV’leri, radyoları ve dergileri Doküman
13) Müzik Eğitimi Doküman
14) Müzik dükkanları, dağıtım, enstrüman tamiri, tasarımı Doküman

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Mike King (2009) Music Marketing: Press, Promotion, Distribution, and Retail. ISBN 978-0876390986

David Baskerville (2009) Music Business Handbook ISBN 978-1412976794

Shelly Field (2004) Career Opportunities In The Music Industry. ISBN 978-0816059966

Paul Allen (2011) Artist Management for the Music Business, Second Edition ISBN 978-0240815015

Mike King (2009) Music Marketing: Press, Promotion, Distribution, and Retail. ISBN 978-0876390986

David Baskerville (2009) Music Business Handbook ISBN 978-1412976794

Shelly Field (2004) Career Opportunities In The Music Industry. ISBN 978-0816059966

Paul Allen (2011) Artist Management for the Music Business, Second Edition ISBN 978-0240815015

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 15
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 10 10
Ödevler 1 6 6
Ara Sınavlar 1 12 12
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.