GEP0301 Innovative Career DevelopmentBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0301 Yenilikçi Kariyer Gelişimi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HATİCE NECLA KELEŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HATİCE NECLA KELEŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin mezuniyetten önce kendilerine yakından bakabilmesini sağlayarak yetkinliklerini keşfetmesini kolaylaştırmak, girişimcilik ve e-girişimcilik kavramlarını irdeleyerek, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve SMART hedeflerini oluşturmak.
Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın insan kaynakları uygulamalarına etkilerini incelemek, otomatize olan işler ve meslekleri araştırmak, dijital insan kaynakları uygulamalarından olan "VisualCV" ve "online mülakat-videorecruit" ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek, uygulamalar yaptırmak.
Gerek sektör çalışanları ve gerek kendi işlerini kurmuş başarılı girişimciler ile öğrencileri biraraya getirerek iş yaşamı hakkında deneyimlerini dinlemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Kendisine uygun olabilecek alternatifli kariyer yollarını tasarlar.
-Değerlerini, güçlü ve geliştirebileceği yönlerini keşfeder.
-Tartışılan konuları kendi ifadesi ile söyler, yorumlar.
-Diğerlerini ( öğrenci, konuk konuşmacı ve eğitmen ) dinler ve gözlemler.
-Sektör araştırması, iş ilanları gibi konularda arkadaşları ile ortak çalışır, işbirliği
yapar.
-İş yaşamında gereksinim duyabileceği (etkin iletişim, ilişkiler ağı kurma vb.)
becerilerini geliştirir.

Dersin İçeriği

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0'ün insan kaynakları uygulamalarına olan yansımalarından hareketle, otomatize olan işler ve meslekler incelenerek öğrencilerin kariyer odaklı kişisel gelişimleri desteklenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Geçmişten geleceğe kariyer, iş, meslek kavramlarının incelenmesi. Ders notları
2) Bireysel kariyer planlama süreci Ders notları
3) SMART Hedef belirleme Ders notları
4) Bireysel SWOT Analizi Ders notları
5) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın insan kaynakları uygulamalarına etkileri Ders notları
6) Gelecekte iş yaşamı; otomatize olan işler ve meslekler
7) CV ve/veya VisualCV hazırlama, farklı mesleklere göre örnekler inceleme Ders notları
8) Online mülakat ve uygulama Ders notları
9) Online işe alım , ulusal ve global örnekler Ders notları
11) Girişimcilik ve E Girişimcilik, ulusal ve global örnekler. Ders notları
12) Girişimcilik eğilimi ve meslek envanterleri. Ders notları
13) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın kariyer yönetimine etkilerine ilişkin firma yöneticilerinin görüşleri ve sunumlar Ders notları
14) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın kariyer yönetimine etkisine ilişkin firma yöneticilerinin görüşleri ve sunumlar Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Richard Bolles, What Color is Your Parachute? 2017: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers.

Emily Anderson, Job Hunting: The Insider's Guide to Job Hunting and Career Change: Learn How to Beat the Job Market, Write the Perfect Resume and Smash it at Interviews, 2017,
Diğer Kaynaklar: MÜSİAD (2010). Girişimcinin Yol Haritası, İstanbul: MÜSİAD Yayını.

Drucker, Peter F. (2002). The Discipline of Innovation, Harvard Business Review.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 15 15
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5