GEP0301 Innovative Career DevelopmentBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0301 Yenilikçi Kariyer Gelişimi Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HATİCE NECLA KELEŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HATİCE NECLA KELEŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin mezuniyetten önce kendilerine yakından bakabilmesini sağlayarak yetkinliklerini keşfetmesini kolaylaştırmak, girişimcilik ve e-girişimcilik kavramlarını irdeleyerek, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve SMART hedeflerini oluşturmak.
Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın insan kaynakları uygulamalarına etkilerini incelemek, otomatize olan işler ve meslekleri araştırmak, dijital insan kaynakları uygulamalarından olan "VisualCV" ve "online mülakat-videorecruit" ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek, uygulamalar yaptırmak.
Gerek sektör çalışanları ve gerek kendi işlerini kurmuş başarılı girişimciler ile öğrencileri biraraya getirerek iş yaşamı hakkında deneyimlerini dinlemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Kendisine uygun olabilecek alternatifli kariyer yollarını tasarlar.
-Değerlerini, güçlü ve geliştirebileceği yönlerini keşfeder.
-Tartışılan konuları kendi ifadesi ile söyler, yorumlar.
-Diğerlerini ( öğrenci, konuk konuşmacı ve eğitmen ) dinler ve gözlemler.
-Sektör araştırması, iş ilanları gibi konularda arkadaşları ile ortak çalışır, işbirliği
yapar.
-İş yaşamında gereksinim duyabileceği (etkin iletişim, ilişkiler ağı kurma vb.)
becerilerini geliştirir.

Dersin İçeriği

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0'ün insan kaynakları uygulamalarına olan yansımalarından hareketle, otomatize olan işler ve meslekler incelenerek öğrencilerin kariyer odaklı kişisel gelişimleri desteklenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Geçmişten geleceğe kariyer, iş, meslek kavramlarının incelenmesi. Ders notları
2) Bireysel kariyer planlama süreci Ders notları
3) SMART Hedef belirleme Ders notları
4) Bireysel SWOT Analizi Ders notları
5) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın insan kaynakları uygulamalarına etkileri Ders notları
6) Gelecekte iş yaşamı; otomatize olan işler ve meslekler
7) CV ve/veya VisualCV hazırlama, farklı mesleklere göre örnekler inceleme Ders notları
8) Online mülakat ve uygulama Ders notları
9) Online işe alım , ulusal ve global örnekler Ders notları
11) Girişimcilik ve E Girişimcilik, ulusal ve global örnekler. Ders notları
12) Girişimcilik eğilimi ve meslek envanterleri. Ders notları
13) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın kariyer yönetimine etkilerine ilişkin firma yöneticilerinin görüşleri ve sunumlar Ders notları
14) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın kariyer yönetimine etkisine ilişkin firma yöneticilerinin görüşleri ve sunumlar Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Richard Bolles, What Color is Your Parachute? 2017: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers.

Emily Anderson, Job Hunting: The Insider's Guide to Job Hunting and Career Change: Learn How to Beat the Job Market, Write the Perfect Resume and Smash it at Interviews, 2017,
Diğer Kaynaklar: MÜSİAD (2010). Girişimcinin Yol Haritası, İstanbul: MÜSİAD Yayını.

Drucker, Peter F. (2002). The Discipline of Innovation, Harvard Business Review.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 15 15
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.