BA4216 AuditingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4216 Muhasebe Denetimi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere temel bağımsız muhasebe denetimi prensiğpleri ve prosedürleri hakkında yeterlilik kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders süresince öğrenciler iç kontrol, denetim riski, denetimde önemlilik kavramı, kanıt toplama, örneklem oluşturma, analitik prosedürler ve denetim raporları gibi konular göreceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bağımsız denetimin önemi hakkında bilgi sahibi olur ve yasal düzenlemeleri öğrenir
2. Denetim ve güvence hizmetleri kavramını öğrenir, kurumsal yönetim, etik ve profesyonel standartlara hakim olur
3. Bağımsız denetim uygulama süreçlerini öğrenir
4. İç denetim ve iç kontrol kavramlarını öğrenir

Dersin İçeriği

1. hafta- Denetime giriş
2. hafta- Denetim kanıtları ve dökümantasyonu
3. hafta- Denetim planlaması
4. hafta- İç kontrol
5. hafta- Denetimde örneklem oluşturulması
6. hafta- Nakit ve Finansal VArlıkların denetimi
7. hafta- Ticari Alacakların ve hasılatın denetimi
8. hafta- Vize Sınavı
9. hafta- Stokların ve Satılan Malın Maliyeti Giderinin Denetimi
10. hafta- Duran varlıkların denetimi
11. hafta- Ticari borçların denetimi
12. hafta- Denetim sürecinin tamamlanması
13. hafta- Denetçi görüşleri ve raporları
14. hafta- Denetçi görüşleri ve raporları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Denetime Giriş- Mali Müşavirlerin ekonomideki rolü, Denetim Syandartları ve Türkiye de denetim
2) Denetim kanıtları ve dökümantasyonu
3) Denetim planlaması: Müsterinin tanınması, riskin belirlenmesi ve denetim prosedürlerinin belirlenmesi
4) İç kontrol: kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, ve kontrol aktiviteleri
5) Denetimde örneklem oluşturulması
6) Nakit ve Finansal varlıkların denetimi
7) Ticari Alacakların ve Hasılatın denetimi
8) Arasınav
9) Stoklaron ve Satılan Malın Maliyeti Giderinin denetimi
10) Maddi Duran varlıkların denetimi
11) Ticari Borçların ve diğer yabancı kaynakların denetimi
12) Denetimin tamamlanması
13) Denetim raporları ve denetçi görüşleri
14) Denetim raporları ve denetçi görüşleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Whittington and Pany, 2011
Principles of Auditing & Other Assurance Services
ISBN: 9780071317139
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 14
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 63
Sunum / Seminer 4 16
Ödevler 2 6
Küçük Sınavlar 2 6
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 151

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.