COP4431 Abdi İbrahim Special Topics in Project ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4431 Abdi İbrahim Proje Yönetiminde Özel Konular Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, Proje Yönetim süreçleri ve ana bilgi alanları üzerine odaklanmaktadır. Öğrenciler, sektör bağımsız bir proje yönetim çevrimine ait olgunluk modelini yönetme becerisini geliştirirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler,
1. Farklı proje yönetimi metot ve tekniklerini tanımlayabilirler.
2. Bir fikrin ticari/stratejik bir fırsat olup olmadığına karar verebilir ve fikri resmi bir iş planı dökümanına çevirebilirler.
3. Projeleri çoklu parametrelere göre sınıflandırabilir ve her sınıf için farklı yönetim yaklaşımları geliştirebilirler.
4. sözleşme süreçlerine ticari bir bakış açısı geliştirebilirler.
5. Farklı risk yönetim tekniklerini uygulayabilirler.
6. Farklı iletişim, pazarlık ve çatışma yönetimi tekniklerini uygulayabilirler.
7. Gerçek proje yöneticilerinin deneyimlerinden gelen dersleri ve fikirleri irdeleyebilirler.
8. Çevik proje yönetim metodolojisini tanımlayabilirler.

Dersin İçeriği

Ders, doğru yönetim araçlarının seçilebilmesi için proje yönetim metodolojileri, proje alternatiflerinin seçimi ve proje sınıflandırması konularına odaklanır. Sözleşmeler, risk yönetimi, proje iletişim yönetimi, çizelge optimizasyonu ve çevik/Scrum proje metodolojileri, tartışılacak diğer konulardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje Yönetimine giriş
2) Proje yönetim metodolojileri
3) Proje fikir yönetimi
4) Projelerin sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi
5) Doğru proje yönetim aracının seçimi
6) Sözleşme Yönetimi
7) PY Kavramlkarının gözden geçirilmesi, AraSınav
8) Risk Yönetimi
9) İleri Proje İletişim Yönetimi
10) Zaman çizelgelemesi Optimizasyonu
11) Başarısızlık hikayeleri ve öğrenilen dersler
12) Uygulamalı Çevik/Scrum metodolojisi
13) Öğrenci Sunumları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The ISPE Good Practice Guide: Project Management for Pharmaceutical Industry. J. Angelastro, D. Barlow, J. H. Butler, N. C. Davies, S. Errico, R. Gunderlock, J. Honey, L. Hura, S. Kelly, D. Koncak, K. Lamson, P. Loxley, C. McCann, K. O’Donnell, J. Phelan, R. H. Scherzer, W. Shelden, G. Spanel, M. Stefanowicz, M. Theobald, I. Thorne, 2011.
Diğer Kaynaklar: A Guide To The Project Management Body of Knowledge. PMI (Project Management Institute), 2013.
Birleşik Standartlar Sözlüğü. PROJE YÖNETİM MESLEGİ İLKELERi TEKNİKLERİ VE ROTASI DERNEGİ (PMİ TR), 2009.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Proje 1 50 50
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.