ELT5887 SeminerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ELT5887 Seminer Güz 0 0 0 10
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Ön Koşullar: ELT5888-1 - Thesis
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ENİSA MEDE
Prof. Dr. KENAN DİKİLİTAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Araştırma Seminer dersi tez veya bitirme ödevi bir araştırma projesinin başından sonuna kadar nasıl planlanıp yürütüleceği konusunda sistematik bir incelemedir. Eleştirel düşünme, araştırma, akademik yazım gibi temel konular dersin kapsamı içindedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Akademik bir araştırma projesinin nasıl yürütüleceğinin aşamalarını kavramak,
2. Bir araştırma problem geliştirebilme ve bu problem uygun akademik ve formel bir dille ifade edebilme,
3. İlgili alan yazına ulaşabilme ve başkalarının araştırma ve bulguları yoluyla araştırma problemini olgunlaştırabilme,
4. Problemin doğasına uygun bir veri toplama türü saptayabilme ve veri toplama aşamalarını ayrıntılarıyla belirleyebilme,
5. Tüm bu aşamaları yazılı ve sözel bir tez projesi halinde sunabilme.

Dersin İçeriği

Bir araştırma problemi etrafında başkalarının aynı konuda neler araştırıp yazdığı başlangıç açısından önemlidir. Alan yazın taraması olarak adlandırılan bu süreç sizi daha önceleri başkaları tarafından yapılan ilgili araştırmalara yönlendirecektir. Bu araştırma problemini yine başkalarının yazdıklarından yola çıkarak bir araştırma tasarımıyla yürütmek ve gerekli veriyi doğru yöntemlerle toplamak sürecin geri kalan önemli kısmıdır. Bu seminer dersi öğrencinin seçeceği konuda yapmayı planladığı yazılı bir araştırma önerisiyle son bulacaktır.
Bu seminer dersi öğrenciye sunulan akademik bir destek mekanizmasıdır, ancak akademik danışmanlarınızın araştırmanız, projeniz veya teziniz hakkındaki görüş ve önerileri asıl dikkate almanız gereken konudur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Araştırmaya giriş Ders içeriği ve planı
2) Bilimsel araştırmanın amacı ve bilimsel raporlama, ve akademik yazı Okuma: makale
3) Araştırma problemi tespiti ve araştırma sorularını oluşturma Kitap bölümü ve makale okumaları
4) Alan yazın taraması Makale okuma
5) Veri toplama yöntemleri: Nicel Misafir öğretim üyesinin seminer sunumu
6) Veri toplama yöntemleri: Nitel Misafir öğretim üyesinin seminer sunumu
7) Veri analizi Makale okuma
8) Veri ışığında araştırma probleminin yanıtlanması Makale okuma
9) Tartışma ve Yorum
10) Projelere geridönüt verme
11) Projelere geridönüt verme
12) Proje sunumları
13) Proje sunumları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The instructor may assign readings, handouts, web-based activities throughout the semester.
Diğer Kaynaklar: American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American psychological association (6th edition). Washington, DC: Author. (or other appropriate style manual)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 2 % 10
Ödev 5 % 50
Projeler 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 14 140
Sunum / Seminer 1 1 1
Proje 1 10 10
Ödevler 5 19 95
Toplam İş Yükü 246

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.