GEP0431 Turkish Sign Language IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0431 Türk İşaret Dili Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HALE ERSÖZ BOZACI
Doç. Dr. AHMET YAYLA
Öğ.Gör. AHU AKIN ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı katılımcılara başlangıç seviyede Türk İşaret Dili’nin (TİD) öğretilmesidir. Dilbilgisi yapısı Türkçe’den farklı olan TİD’in yapısı incelenecektir. İşitme engellilerin kültür yapısı hakkında bilgilendirerek ve TİD alfabesi, temel kelimeleri ve dilbilgisi yapısı aktarılarak öğrencilere işitme engeliler ile günlük hayatta iletişim kurma becerileri kazandırmak, farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. TİD tarihçesini, gelişimini ve kültürünü anlayabilecekler
2. TİD parmak alfabesini öğrenerek hızlı iletişime geçebilme becerisini kazanabilecekler
3. Temel TİD dilbilgisi kavramlarını, yapısını, cümle kurmayı, soru sormayı, cevaplamayı öğrenebilecekler
4. Duyguları ve eylemleri, fiilleri TİD ile ifade etmeyi öğrenebilecekler
5. İşitme engelliler için hayati önem taşıyan mimik, jest kullanımlarını öğrenerek el ve beden koordinasyonu kazanabilecekler
6. TİD ile günlük hayatta temelde kullanılan kelimeleri, kalıpları, cümleleri öğrenerek iletişim kurabilme becerisi kazanabilecekler
7. TİD kullanarak kendileri, çevreleri ve diğer kişiler hakkında temel bilgiler verebilecekler, soru sorabilecekler
8. Karşılıklı konuşma pratikleri yapılarak akıcı ve anlaşılır el, mimik, jest kullanımını pekiştirebileceklerdir

Dersin İçeriği

Derste Türk İşaret Dili öğrenmek için hazırlanan bir kitap esas alınacaktır. Dersin eğitmenine ait ve bu kitapta olmayan kelimelerin bulunduğu notlardan da faydalanılacaktır. Dersle ilgili dokümanlar, dersin eğitmeni tarafından katılımcılara temin edilecektir. Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, uygulamaları ders esnasında yapmakla, derse aktif katılımcı olmakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.

Derse %70 devam zorunludur. Her öğrenci kendi yoklama durumunu ve imzasını takip etmekle yükümlüdür. Her öğrenci adının bulunduğu listeye ait dersin gününde ve saatinde derslere, sınavlara girmek durumundadır.

Sınavlar, uygulamalı ders olmasından dolayı video çekimli ve / veya yazılı şeklindedir. TİD-Türkçe-TİD şeklinde uygulamalar ve / veya çeviri soruları mevcuttur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) TİD parmak alfabe işaretleri ve TİD tarihçe, pratik uygulama
2) TİD temel, basit cümle kalıpları, günlük konuşmada kullanılan işaretler, pratik uygulama
3) TİD adıllar (zamirler), kısa temel kapalı ve açık uçlu sorular ve cevap cümleleri, pratik uygulama
4) TİD ile temel çevre ve aile bireyleri işaretleri, olumlu – olumsuz kalıplar, pratik uygulama
5) TİD ile zaman ifadeleri, pratik uygulama
6) TİD ile temel duygu işaretleri, pratik uygulama
7) TİD kavramlarının tekrarı, el ve mimik çalışmalarının öneminin aktarılması, pratik uygulama
8) ARA SINAV/VİZE
9) TİD ile temel fiil işaretleri, pratik uygulama
10) TİD ile temel ulaşım, taşıtlar ve ilgili eylemlerin ifadeleri, pratik uygulama
11) TİD’nde emir soru ve cümle kalıpları, pratik uygulama
12) TİD ile sayısal ifadeler ve ilgili eylemleri,
13) Karşılıklı iletişimde akıcılık sağlama amaçlı çalışmalar
14) Temel kavramları kullanarak karşılıklı konuşma, cümle kurma, anladığını aktarma çalışmaları
15) Genel tekrar ve kısa metin çalışmaları ile pratik uygulama
16) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. http://turkisaretdili.bahcesehir.edu.tr/ Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İstanbul Edebiyat Derneği (İSEDER) işbirliği ile yürütülen Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi TİDBAU' nun (Türk İşaret Dili İle Bariyerleri Aşın ve Uzlaşın) erişilebilir uzaktan eğitim portalı, 2017
2. Ders eğitmeninin seviyeye göre hazırladığı özel ders notlar
Diğer Kaynaklar: 3. Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü www.tidsozluk.net Bahtiyar Makaroğlu , Hasan Dikyuva, ASPB, ANKARA, 2017
4. Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili Öğrenci Kitabı, Bahtiyar Makaroğlu , Hasan Dikyuva, ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ,2015
5. MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü, 2015
6. MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü 2013
7. Türk İşaret Dili, Birinci Seviye, Hasan Dikyuva-Ulrike Zeshan, İshara Press, 2008 8. İSEM İşaret Dili Sözlüğü

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.