CGL2009 Çocuk BeslenmesiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CGL2009 Çocuk Beslenmesi Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SEDA GÖKÇE TURAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. İLAYDA ÖZTÜRK
Dr. Neslihan Bektaş
Opsiyonel Program Bileşenleri: Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin çocuk beslenmesi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve çocukların sağlıklı beslenmelerini izleyebilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Çocuk beslenmesi hakkında bilgi sahibi olacak,
2. Çocukların sağlıklı beslenme düzenlerini kontrol edebilecek ve izleyebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Çocuk beslenmesi, sağlıklı beslenme için yapılması gerekenler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ana- çocuk sağlığı Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
2) Ana-çocuk sağlığı Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
3) Hamilelikte beslenme Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
4) Bebeklikte beslenme Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
5) Bebeklikte beslenme Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
6) Süt çocuklukta beslenme Konu ile ilgili literatür taraması yapılır
7) Süt çocuklukta beslenme Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
8) Ara sınav
9) Çocuklukta beslenme Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
10) Orta çocuklukta beslenme Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
11) Orta çocuklukta beslenme Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
12) Beslenme bozuklukları Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
13) Beslenme bozuklukları Konu ile ilgili literatür taraması yapılır
14) Beslenme bozuklukları Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin hocası tarafından hazırlanacaktır.
Diğer Kaynaklar: İnternet, akademik makaleler

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 59

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.