CGL2007 Çocukla İletişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CGL2007 Çocukla İletişim Güz
Bahar
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SEDA GÖKÇE TURAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SEDA GÖKÇE TURAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencinin ; çocukla ve aile ile etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilmesidir. Ders kapsamında çocuk ve aile ile iletişim, etkili iletişim teknikleri, özel gereksinimli çocukların aileleri ile iletişim, iş hayatında iletişim yer almaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci, bu ders sonunda;
1. Çocukla etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir,
2. Aile ile etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir,
3. İşyerinde etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olabilecektir,
4. Yaşadığı iletişim problemlerini en aza indirebilecektir,
5. Çocukla, aile ile ve işyerinde yaşadığı problemlerle başa çıkma stratejileri geliştirebilecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; iletişimin tanımı ve kapsamı, iletişimin amacı ve önemi, doğru iletişim, empati, çocuk ile iletişim, aile ile iletişim, iletişim problemleri, iletişim engelleri ile başa çıkma stratejileri ve örgütsel iletişim yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İletişimin tanımı Konu ile ilgili literatür taraması yapılır
2) İletişim kavramının tanımı Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
3) İletişimin önemi ve amacı Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
4) İletişim türleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
5) Empati ve sempati Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
6) Çocukla iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
7) Çocukla iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
8) Ara sınav
9) Aile ile iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
10) Aile ile iletişim Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
11) Örgütsel iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
12) Örgütsel iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
13) İletişim engelleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
14) İletişim engelleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Navaro, L. (1999). Gerçekten beni duyuyor musun, Sistem Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar: Üstün Dökmen, 2008, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık,

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 59

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.