CGL2007 Çocukla İletişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CGL2007 Çocukla İletişim Güz 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SEDA GÖKÇE TURAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SEDA GÖKÇE TURAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencinin ; çocukla ve aile ile etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilmesidir. Ders kapsamında çocuk ve aile ile iletişim, etkili iletişim teknikleri, özel gereksinimli çocukların aileleri ile iletişim, iş hayatında iletişim yer almaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci, bu ders sonunda;
1. Çocukla etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir,
2. Aile ile etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir,
3. İşyerinde etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olabilecektir,
4. Yaşadığı iletişim problemlerini en aza indirebilecektir,
5. Çocukla, aile ile ve işyerinde yaşadığı problemlerle başa çıkma stratejileri geliştirebilecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; iletişimin tanımı ve kapsamı, iletişimin amacı ve önemi, doğru iletişim, empati, çocuk ile iletişim, aile ile iletişim, iletişim problemleri, iletişim engelleri ile başa çıkma stratejileri ve örgütsel iletişim yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İletişimin tanımı Konu ile ilgili literatür taraması yapılır
2) İletişim kavramının tanımı Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
3) İletişimin önemi ve amacı Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
4) İletişim türleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
5) Empati ve sempati Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
6) Çocukla iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
7) Çocukla iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
8) Ara sınav
9) Aile ile iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
10) Aile ile iletişim Konu ile ilgili farklı kaynaklardan yararlanılır.
11) Örgütsel iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
12) Örgütsel iletişim Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
13) İletişim engelleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.
14) İletişim engelleri Konu ile ilgili literatür taraması yapılır.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Navaro, L. (1999). Gerçekten beni duyuyor musun, Sistem Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar: Üstün Dökmen, 2008, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık,

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 59

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.