ACL3098 Literary CriticismBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3098 Edebi Eleştiri Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı 20. yüzyıl ve sonrası edebi eleştirinin nasıl ve hangi metodlarla yapılacağını uygulamalı olarak tanıtmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Bu derste başarılı olan öğrenciler:

1)Edebiyat biliminin bir alt dalı olarak edebî eleştiri
konusunda klasik ve yeni yayınları takip ederek
uzmanlaşmak.
2)Edebî eleştiriye disiplinler arası ve eleştirel bir tavırla yaklaşıp edinilen bilgi ve becerileri teori ve pratikte uygulayabilmek.
3)Batı özellikle Amerikan Dünya edebî eleştiri tarihi konusunda gerekli donanıma sahip olarak sorunlara gerekli eleştirel yöntem ve araçlarla çözümler üretebilme, edebiyat bilimine katkıda bulunabilmek.
4)Edebî eleştirinin Amerikan edebiyatındaki durumunu dönem ve kuşaklara göre araştırıp inceleyebileyip sonuçları yazılı ve görsel araçlarla takdim edebilmek.

Dersin İçeriği

Edebiyat, Teori ve Edebi Eleştiri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş
2) Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams Okuma
3) Victor Shklovsky, ‘Art as Technique’ Okuma
4) Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics Okuma
5) Roland Barthes, ‘From Work to Text’ Okuma
6) Paul Ricoeur, ‘Phenomenology and Theory of Literature’ Okuma
7) V. N. Vološinov, ‘Marxism and the Philosophy of Language’ Okuma
8) Konu Tekrarı
9) M.M. Bakhtin, ‘Discourse in the Novel’ Okuma
10) M.M. Bakhtin, ‘Discourse in the Novel’ Okuma
11) Louis Althusser, ‘Ideology and the State’ Okuma
12) Michel Foucault, ‘The Order of Discourse’ Okuma
13) Elaine Showalter, ‘Towards a Feminist Poetics’ Okuma
14) Bell Hooks, ‘Postmodern Blackness’ Okuma
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Modern Literary Theory: A Reader, 3rd edn. Philip Rice and Patricia Waugh, eds. London and New York: Arnold, 1996.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Küçük Sınavlar 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.