COP4426 Wissen - Advanced Application Development for IOS DevicesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4426 Wissen - IOS Cihazlar için Gelişmiş Uygulama Geliştirme Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Kursun amacı gelişmiş ios programlama konularının incelenmesidir. Web servisleri, multithreading, gelişmiş veritabanı uygulamaları, broadcast mantığı ve harita servislerinin incelenmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Kursun amacı gelişmiş ios programlama konularının incelenmesidir. Web servisleri, multithreading, gelişmiş veritabanı uygulamaları, broadcast mantığı ve harita servislerinin incelenmesidir.

Dersin İçeriği

Web Servislerinin Kullanımı
Web Servislerinin geliştirilmiş kullanımı
NSTimer ve Türevleri
Multithreading tanımı
Multithreading ileri seviye
Async Calls
Animasyonlar
Mapkit ile Yerel servisler
Gesture Recognition
IOS Dosya Sistemi ve diğer uygulamalarla etkileşimi
Medya
Facebook & Twitter Etkileşimi
Anlık Bildirimler ile APNS and Lokal Bildirimler
IOS Uygulama yayınlanması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Web servislerinin kullanımı incelenecektir. COOP 4425 Mobil Isletim Sistemleri & Uygulamalari (Temel IOS programlama kursu)
2) Web servislerinin gelişmiş kullanımı incelenecektir.
3) NSTimer ve türevleri incelenecektir.
4) Multithreading (Çok kanallı Programlama) incelenecektir.
5) Ileri seviye çok kanallı programlama incelenecektir.
6) Asenkron çağrım incelencektir.
7) Animasyon olusturma incelenecektir.
8) Lokal servisler ile Mapkit konusu incelenecektir.
9) Isaret tanıma incelenecektir.
10) IOS Dosya Sistemi ve diger uygulamalarla etkilesimi incelenecektir.
11) Yerel Bildirimler incelenecetir.
12) Facebook & Twitter gibi ozel uygulamalarin entegre duzenlenmesinin incelenmesi.
13) APNS ile Push Bildirimleri ve Lokal Bildirimler incelenecektir.
14) IOS Uygulamasının dagıtımı, magazada yayımlanması incelenecektir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: iOS 5 Programming Cookbook: Solutions & Examples for iPhone, iPad, and iPod touch Apps
Vandad Nahavandipoor 2012
ISBN:978-1449311438
Diğer Kaynaklar: yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Laboratuar 5 % 20
Ödev 5 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 8 2 16
Ödevler 4 5 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.