COP4448 Developing ERP Systems with Nebim V3 ERPBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4448 Nebim V3 ERP ile ERP Sistemleri Geliştirme Güz
Bahar
2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders perakende piyasa lavramlarına dair kurumsal kaynak planlama uygulamalarının temel teori ve terminolojilerini öğrencilerine tanıtmayı amaçlar.
Özellikle Nebim v3 ERP SDK uygulama geliştirme arayüzü ile güçlendirilerek tasarlanan ihtiyaca yönelik envanter yönetimi, depolama yönetimi, perakende müşterü hizmetleri yönetimi, indirim ve kampanya yönetimi, lojistik, finans, muhasebe, insan kaynakları ve ödeme sistemlerine vurgu yapar.
Bu ders öğrencileri ileri düzeydeki Nebim V3 eğitimi ile sunulan kaynaklarla iş hayatının yazılım geliştirme ve ERP uygulama alanlarına hazırlamayı hedefler. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Nebim V3 kullanıcı eğitim sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler,
1. Sektörün ERP yazılımları ihtiyaçlarını tanımlayabilir.
2. Temel sektörel kavramları tanımlayabilir.
3. Nebim V3 ERP programını etkin bir şekilde kullanabilir.
4. Aşağıdaki alanlarda Nebim V3 ERP SDK API'leri ihtiyaca yönelik ugulamalar geliştirebilirler:
- Proje Yönetimi
- Satın Almak
- Satış Ve Pazarlar
- Lojistik
- Finans ve Muhasebe
- İnsan kaynakları ve maaşlandırma
- Perakende satış ve mağaza yönetimi

Dersin İçeriği

Perakende piyasasına genel bakış
Endüstri bazlı ERP yapısı
Nebim V3 ürün yönetimi
Nebim V3 Satış ve pazarlama
Nebim V3 Satın alma, tedarik ve depo yönetimi
Nebim V3 Mağaza
Nebim V3 İktisat ve Muhasebe
Nebim V3 İnsan kaynakları ve ödeme
ERP sistemler ile İş zekası entegrasyonu, bütçelendirme, planlama ve öngörme
İleri sorgulama kavramları
ERP sistemlerini sorgulama için sorgu/rapor tasarımı
Rapor tasarımı
Kontrol panosu geliştirme ve analitik iş zekası uygulamaları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Perakende piyasasına genel bakış
2) Endüstri bazlı ERP yapısı
3) Nebim V3 ürün yönetimi
4) Nebim V3 Satış ve pazarlama
5) Nebim V3 Satın alma, tedarik ve depo yönetimi
6) Nebim V3 Mağaza
7) Nebim V3 İktisat ve Muhasebe
8) Nebim V3 İnsan kaynakları ve ödeme sistemi
9) ERP sistemler ile İş zekası entegrasyonu, bütçelendirme, planlama ve öngörme
10) İleri sorgulama kavramları
11) ERP sistemlerini sorgulama için sorgu/rapor tasarımı
12) Rapor tasarımı
13) Kontrol panosu geliştirme ve perakende analitik iş zekası uygulamaları
14) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Materials including retail concepts, Nebim V3 ERP related articles and lecture notes will be submitted internally.
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Laboratuar 10 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Proje 7 2 14
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.