FTV4966 Cinema and Dramaturgy IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTV4966 Sinema ve Dramaturji II Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NİLAY ULUSOY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı sinemada özdeşleşme kavramını keşfetmek, farklı sinema perspektiflerinden üretilen estetik değerleri tartışmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dramaturjik perspektif kazanır
2. Özdeşleşme ve izleyici ilişkisini irdeleyebilir
3. Bakış ve film estetiği tartışmalarına hakim olur
4. Özdeşleşme ve politika kavramlarını ilişkilendirebilir.

Dersin İçeriği

Bakış açısı ve özdeşleşme kavramları Aristotle'dan başlayarak, Brecht, Lacan ve Mulvey üzerinden tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Özdeşleşme teroileri, genel giriş
2) Özdeşleşme kavramını filmler üzerinden tartışmak Aşağıdaki filmleri izlemek - Play it again, Sam - Being John Malkovich - Hayallerim Aşkım ve Sen
3) Özdeşleşme kavramı ve Aristotle, katharsis kavramına giriş
4) Temsil ve Özdeşleşme kavramlarını Melodram janrı üzerinden tarışmak
5) Özdeşleşme süreci ve melodram konusuna devam etmek. Dougles Sirk'in Imıtaton of Life filmi üzerinden analizler yapmak
6) Lacan'ın ayna evresi kuramı üzerinde Metz'i keşfetmek Metz ve Lacan üzerine okumalar
7) Bir film üzerinden özdeşleşme kavramını etraflıca tartışmak
8) Alienation and Brechtian aesthetics
9) Brecht'in Godard'a etkileri Film İzleme: Godard'dan Le Mepris
10) Sinemada Brecht'in etkileri Lars von Trier'in Dogville filmini izlemek
11) Sinemada erkek bakışı ve özdeşleşme, Laura Mulvey okumaları Hitchcock'tan Karşı pencere filminin izlenmesi
12) Özdeşleşme ve kuir sinema Almadovar'dan Annem Hakkında Herşey'in izlenmesi
13) Hibrid kimlikler, özdeşleşme ve aksanlı sinema
14) Filmler üzerinden genel tartışma ve analizler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1. An Accented Cinema, Naficy, 2001
2. Bertolt Brecht, Lellis, 1982Brecht'i Anlamak, Benjamin, 2004
3. Melodram ve Anlam, Klinger, 1994
4. Film theories, A. Dudley, 2000
5. Poetica, Aristoteles, 2011
6. Visual Pleasure and Narrative Cinema, Mulvey
7. Narration in Fiction Film, Bordwell, 1985

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 8 5 40
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.