ISL5965 Sosyal PsikolojiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISL5965 Sosyal Psikoloji Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. HAKAN ASLAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. TUĞRUL ÖZKARACALAR
Doç. Dr. MİNE ÖZAŞÇILAR
Dr. Öğr. Üyesi DORUK UYSAL İRAK
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu araştırmanın amacı öğrencilere sosyal psikolojinin temel kavramları ve uygulamaları hakkında genel bilgi vermektir. Bu derste sosyal psikolojinin temel kuramları ve araştırmaları ele alınacaktır. Sosyal psikoloji bilgisi hem kendinizi hem de çevrenizdeki sosyal dünyayı daha iyi anlayabilmenizve yorumlayabilmeniz için gereklidir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
"1. Psikolojinin teorik (örneğin bilişsel, sosyal psikoloji) ve uygulamalı alanlarını (örneğin sağlık psikolojisi) tanımak.
"
"2. Duyu ve algıyı tanımlamak, ve bu iki kavramı günlük kullanımda birbirinden ayırmak.
"
"3. Psikolojinin temel teorileri ve yaklaşımları hakkında bilgi edinmek(örneğin davranışsal, bilişsel).
"
"4. Öğrenme teorileri ve koşullanmanın temel prensipleri hakkında bilgi edinmek.
"
"5. Sosya psikolojideki temel kavramları öğrenmek.
"
"6. Bellek ve bellekle ilgili farklı yaklaşımlar hakkında bilgi edinmek.
"
"7. Motivasyonu tanımlamak ve motivasyon ile duygu hakkındaki temel yaklaşımları öğrenmek.
"
"8. Zeka ile ilgili farklı yaklaşımları öğrenmek.
"
"9. Kişilik ve bazı kişilik teorileri hakkında bilgi edinmek.
"
"10. Stres ve başa çıkmayı tartışmak ve bunların sağlıkla ilişkileri hakkında bilgi edinmek.
"

Dersin İçeriği

Bu araştırmanın amacı öğrencilere sosyal psikolojinin temel kavramları ve uygulamaları hakkında genel bilgi vermektir. Bu derste sosyal psikolojinin temel kuramları ve araştırmaları ele alınacaktır. Sosyal psikoloji bilgisi hem kendinizi hem de çevrenizdeki sosyal dünyayı daha iyi anlayabilmenizve yorumlayabilmeniz için gereklidir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı-Konuların ve ders içeriğinin paylaşılması
2) Sosyal Psikoloji Kuramları ve Yöntemler
3) İnsanlara ilişkin algılar: İzlenimler nasıl oluşur?
4) Sosyal Biliş:Sosyal Dünyayı Anlamlandırma
5) Tutumlar ve Tutum Değiştirme
6) altı sigma, kıyaslama, temel yetenek
7) Önyargı
8) Sosyal Etki
9) Kişisel Yaklaşımlar
10) Gruplarda Davranıs
11) Toplumsal Cinsiyet
12) Yardım Etme Davranışı
13) Saldırganlık
14) Genel Değerlendirme
15) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: sosyal psikoloji Yazar: Aronson, Wilson Yayınevi : Kaknüs Yayınları
Diğer Kaynaklar: "Sosyal Psikoloji
David O. Sears Letitia Anne Peplau Shelley E. Taylor
İmge Kitabevi Yayınları"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 12 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 117
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 201

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.