GEP1510 Çağdaş Almanya 1945`ten beri Tarih, Siyaset ve ToplumBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP1510 Çağdaş Almanya 1945`ten beri Tarih, Siyaset ve Toplum Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Almanya'nın gelişimini inceleyecektir. Bu iki ayrı Almanya'nın birleşmesi sürecine savaştan sonra toplumların, ve nihayet 1990 yılından beri güncel gelişmeler üzerine Almanya evrimi üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Savaş sonrası ulusal kültür içinde 20. yüzyılda Nazi deneyim mirasıyla Almanya tarihinin önemli konuları hakkında bir kavrayış ve anlayış kazanmak.
- Almanya'da savaş sonrası tarihsel kültür anlayışı hakkında fikir kazanmak,
-Avrupa ve dünya tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak modern ve çağdaş Alman tarihi hakkında bir kavrayış ve anlayış kazanmak.
- bugünkü Almanya'da merkezi teorik ve tarih yazımı tartışmalar hakkında bir fikir ve anlayış elde etmek.

Dersin İçeriği

Tabii başkenti Berlin bölgesi (Federal Parlamento, Türk Büyükelçiliği, Berlin AB Temsilciliği, vb) yanı sıra, tarihi ilgi yerel siteler (Checkpoint Charlie, Berlin hazır olan ilgili yerel sitelere kısa gezileri dahil duvarı Anıtı + Dokümantasyon Merkezi, vb.) Ayrıca dahil öğrencilerin çeşitlilik ve Almanya içindeki farklılıklar bir izlenim vermek için, diğer Alman şehirlerine kısa geziler olacaktır. Alan gezileri Hamburg gibi şehirlerde (Almanya Kuzey için), Münih (Almanya Güney için), Dresden (Almanya Doğu) ve Bonn bulunmaktadır (Almanya Batı için, ve eski Alman başkenti olarak) olacaktır .

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Derleme ders notları
2) Alman Siyasal sistemi(leri), Derleme ders notları
3) Almanya’nın savaş sonrası tarihi, Derleme ders notları
4) Avrupa Topluluğu / Birliği yükselen rolü Derleme ders notları
5) Avrupa Birliği'nin son ve güncel bölgesel ve küresel rolü ve etkisi Derleme ders notları
6) Alman toplumundaki değişimler Derleme ders notları
7) Alman halkının kolektif ruhunun, hafıza ve milli duyguları, Derleme ders notları
8) Vize
9) Gezi: Berlin sermaye bölgesi (Federal Parlamento, Türk Büyükelçiliği, Berlin AB Temsilciliği, vb) Derleme ders notları
10) Gezi:: tarihi ilgi yerel siteler (Checkpoint Charlie, Berlin Duvarı Anıtı + Dokümantasyon Merkezi, vb.) Derleme ders notları
11) Gezi:: Hamburg (Almanya’nın Kuzeyi), Derleme ders notları
12) Gezi: Munih (Almanya’nın Güneyi) Derleme ders notları
13) Dresden (Almanya’nın Doğusu) Derleme ders notları
14) Bonn (Almanya’nın batısı ve Almanya’nın eski başkenti). Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 2 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5