GEP0510 Contemporary Germany– History, Politics and Society since 1945Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0510 Çağdaş Almanya 1945`ten beri Tarih, Siyaset ve Toplum Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Almanya'nın gelişimini inceleyecektir. Bu iki ayrı Almanya'nın birleşmesi sürecine savaştan sonra toplumların, ve nihayet 1990 yılından beri güncel gelişmeler üzerine Almanya evrimi üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Savaş sonrası ulusal kültür içinde 20. yüzyılda Nazi deneyim mirasıyla Almanya tarihinin önemli konuları hakkında bir kavrayış ve anlayış kazanmak.
- Almanya'da savaş sonrası tarihsel kültür anlayışı hakkında fikir kazanmak,
-Avrupa ve dünya tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak modern ve çağdaş Alman tarihi hakkında bir kavrayış ve anlayış kazanmak.
- bugünkü Almanya'da merkezi teorik ve tarih yazımı tartışmalar hakkında bir fikir ve anlayış elde etmek.

Dersin İçeriği

Tabii başkenti Berlin bölgesi (Federal Parlamento, Türk Büyükelçiliği, Berlin AB Temsilciliği, vb) yanı sıra, tarihi ilgi yerel siteler (Checkpoint Charlie, Berlin hazır olan ilgili yerel sitelere kısa gezileri dahil duvarı Anıtı + Dokümantasyon Merkezi, vb.) Ayrıca dahil öğrencilerin çeşitlilik ve Almanya içindeki farklılıklar bir izlenim vermek için, diğer Alman şehirlerine kısa geziler olacaktır. Alan gezileri Hamburg gibi şehirlerde (Almanya Kuzey için), Münih (Almanya Güney için), Dresden (Almanya Doğu) ve Bonn bulunmaktadır (Almanya Batı için, ve eski Alman başkenti olarak) olacaktır .

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Derleme ders notları
2) Alman Siyasal sistemi(leri), Derleme ders notları
3) Almanya’nın savaş sonrası tarihi, Derleme ders notları
4) Avrupa Topluluğu / Birliği yükselen rolü Derleme ders notları
5) Avrupa Birliği'nin son ve güncel bölgesel ve küresel rolü ve etkisi Derleme ders notları
6) Alman toplumundaki değişimler Derleme ders notları
7) Alman halkının kolektif ruhunun, hafıza ve milli duyguları, Derleme ders notları
8) Vize
9) Gezi: Berlin sermaye bölgesi (Federal Parlamento, Türk Büyükelçiliği, Berlin AB Temsilciliği, vb) Derleme ders notları
10) Gezi:: tarihi ilgi yerel siteler (Checkpoint Charlie, Berlin Duvarı Anıtı + Dokümantasyon Merkezi, vb.) Derleme ders notları
11) Gezi:: Hamburg (Almanya’nın Kuzeyi), Derleme ders notları
12) Gezi: Munih (Almanya’nın Güneyi) Derleme ders notları
13) Dresden (Almanya’nın Doğusu) Derleme ders notları
14) Bonn (Almanya’nın batısı ve Almanya’nın eski başkenti). Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 2 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.