GEP0206 Virtual Discovery of İstanbulBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0206 İstanbul'un Sanal Keşfi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı İstanbul’u her yönüyle tanıtmaktır. Ders; coğrafi, tarihi, sosyal, mimari, kültürel özellikleriyle bir imparatorluk şehri olarak İstanbul’un önemini vurgulayacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•İstanbulun önemini kavramak,
•Bir şehir olarak İstanbul’un tarihini ve topografyasını özetlemek
•İstanbul’un belli başlı özelliklerini tanımlamak
•İstanbul’daki sosyal, kültürel ve mimari farklılıkları yorumlamak
•İstanbul’un Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemindeki görünümünü incelemek
•İstanbul’daki yapıları dönemlerine ve tipolojilerine göre teşhis etmek

Dersin İçeriği

İstanbul’un tarihi kimliği, cosmopolit yapısı, sofistike kültürü aktarılmaya çalışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İstanbul’a genel bakış-İstanbul üzerine araştırmalar, kitaplar Derleme ders notları
2) İstanbul’un Konumu ve Coğrafyası; Derleme ders notları
3) İstanbul’un Adları ve Efsaneler;İstanbul Kronolojisi; Derleme ders notları
4) İstanbul’un Tarihi; Tarih Öncesi Dönem,Byzantion Dönemi, Derleme ders notları
5) İstanbul’un Tarihi; Roma-Bizans Dönemi, Derleme ders notları
6) İstanbul’un Tarihi; Osmanlı Dönemi, Derleme ders notları
7) İstanbul’un Tarihi; Cumhuriyet’ten Günümüze... Derleme ders notları
8) Ara Sınav Derleme ders notları
9) İstanbul’un Tarihi Eserleri; Külliyeler, Camiler, Saraylar, Anıtlar, Hamamlar, Çeşmeler, Kiliseler, Sinagoglar, Kuleler, v.b. Derleme Ders Notları
10) İstanbul’la Anılan Kişiler; Byzantion, Constantin I, Iustianus, Kommenoslar, Paleologoslar, I. Beyazıd, Fatih Sultan Mehmed, Ulubatlı Hasan, Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Kamondo Ailesi, Pierre Loti, Patrona Halil… Derleme ders notları
11) İstanbul’da Deprem, Yangın, Salgın ve Afetler. Derleme ders notları
12) İstanbul’da Yaşama Kültürü; Simit-Çay; Türk Kahvesi, Martı-Güvercin-Kedi ve Köpekler; Erguvan-Lale vb; Lüfer-Palamut-İstavrit. Derleme ders notları
13) İstanbul’da Kültürel Yaşam; Müzeler, Tiyatro ve Sinemalar, Sanat Galerileri, Üniversiteler, Alışveriş Merkezleri, Festivaller v.b. Derleme ders notları
14) İstanbul’da Ulaşım, Şirketi Hayriye, Tünel’ den İdo, metrobüse… Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Anonim- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi
Barbaro, Nicola (2007), Konstantiniyye’den İstanbul’a,
Bayrı, Mehmet Halit (1951), Yer Adları Ve Yer Adlarına Bağlı Folklör Bilgileriyle İstanbul, Hayat Yayınları, İstanbul.
Brown, John. P. (1868), Ancient And Modern Constantinople, London
Carbognano, Cosimo De; 18.Y’.In Sonunda İstanbul, Eren Yayıncılık.
Çelik, Zeynep (1986), 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, Değişen İstanbul, İstanbul.
Dallaway, James (1797), Constantinople Ancient And Modern, London.
Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
Dethier,P.A; Boğaziçi ve İstanbul, İst. 1993
Ebersolt, Jean; Bizans İstanbul’u Ve Doğu Seyyahları, İst.1996
Ergin, Osman Nuri (2003), İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul 1934, Tıpkı Basım
Freely, John; Galata, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları
Freely, John.; Istanbul: The İmperial City
Galland, Antoine (1998), İstanbul’ Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), I-II, Çev. Nahid Sırrı Örik, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 1 10
Küçük Sınavlar 3 3 9
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.