GEP0206 Virtual Discovery of İstanbulBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0206 İstanbul'un Sanal Keşfi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı İstanbul’u her yönüyle tanıtmaktır. Ders; coğrafi, tarihi, sosyal, mimari, kültürel özellikleriyle bir imparatorluk şehri olarak İstanbul’un önemini vurgulayacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•İstanbulun önemini kavramak,
•Bir şehir olarak İstanbul’un tarihini ve topografyasını özetlemek
•İstanbul’un belli başlı özelliklerini tanımlamak
•İstanbul’daki sosyal, kültürel ve mimari farklılıkları yorumlamak
•İstanbul’un Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemindeki görünümünü incelemek
•İstanbul’daki yapıları dönemlerine ve tipolojilerine göre teşhis etmek

Dersin İçeriği

İstanbul’un tarihi kimliği, cosmopolit yapısı, sofistike kültürü aktarılmaya çalışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İstanbul’a genel bakış-İstanbul üzerine araştırmalar, kitaplar Derleme ders notları
2) İstanbul’un Konumu ve Coğrafyası; Derleme ders notları
3) İstanbul’un Adları ve Efsaneler;İstanbul Kronolojisi; Derleme ders notları
4) İstanbul’un Tarihi; Tarih Öncesi Dönem,Byzantion Dönemi, Derleme ders notları
5) İstanbul’un Tarihi; Roma-Bizans Dönemi, Derleme ders notları
6) İstanbul’un Tarihi; Osmanlı Dönemi, Derleme ders notları
7) İstanbul’un Tarihi; Cumhuriyet’ten Günümüze... Derleme ders notları
8) Ara Sınav Derleme ders notları
9) İstanbul’un Tarihi Eserleri; Külliyeler, Camiler, Saraylar, Anıtlar, Hamamlar, Çeşmeler, Kiliseler, Sinagoglar, Kuleler, v.b. Derleme Ders Notları
10) İstanbul’la Anılan Kişiler; Byzantion, Constantin I, Iustianus, Kommenoslar, Paleologoslar, I. Beyazıd, Fatih Sultan Mehmed, Ulubatlı Hasan, Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Kamondo Ailesi, Pierre Loti, Patrona Halil… Derleme ders notları
11) İstanbul’da Deprem, Yangın, Salgın ve Afetler. Derleme ders notları
12) İstanbul’da Yaşama Kültürü; Simit-Çay; Türk Kahvesi, Martı-Güvercin-Kedi ve Köpekler; Erguvan-Lale vb; Lüfer-Palamut-İstavrit. Derleme ders notları
13) İstanbul’da Kültürel Yaşam; Müzeler, Tiyatro ve Sinemalar, Sanat Galerileri, Üniversiteler, Alışveriş Merkezleri, Festivaller v.b. Derleme ders notları
14) İstanbul’da Ulaşım, Şirketi Hayriye, Tünel’ den İdo, metrobüse… Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Anonim- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi
Barbaro, Nicola (2007), Konstantiniyye’den İstanbul’a,
Bayrı, Mehmet Halit (1951), Yer Adları Ve Yer Adlarına Bağlı Folklör Bilgileriyle İstanbul, Hayat Yayınları, İstanbul.
Brown, John. P. (1868), Ancient And Modern Constantinople, London
Carbognano, Cosimo De; 18.Y’.In Sonunda İstanbul, Eren Yayıncılık.
Çelik, Zeynep (1986), 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, Değişen İstanbul, İstanbul.
Dallaway, James (1797), Constantinople Ancient And Modern, London.
Deleon, Jak; Anıtsal İstanbul,Remzi Yayınevi
Dethier,P.A; Boğaziçi ve İstanbul, İst. 1993
Ebersolt, Jean; Bizans İstanbul’u Ve Doğu Seyyahları, İst.1996
Ergin, Osman Nuri (2003), İstanbul Şehri Rehberi, İstanbul 1934, Tıpkı Basım
Freely, John; Galata, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları
Freely, John.; Istanbul: The İmperial City
Galland, Antoine (1998), İstanbul’ Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), I-II, Çev. Nahid Sırrı Örik, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 1 10
Küçük Sınavlar 3 3 9
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.