GEP0424 Greek IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0424 Yunanca II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, dört temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, okuma ve yazma öğrenimine önem vermeye devam etmektedir. İletişim becerilerini geliştirmeye, dil yapısı ve dil bilgisini algılamaya ve modern Yunan toplumu ve kültürünü kavramaya yönelik konuları içermektedir. Çeşitli kaynaklar kullanılarak öğrencilere konuşma ve yazma konusunda kendilerini ifade etme olanağı verilmekte ve farklı türlerde yazılı ve sözlü ifadeleri dinleme, okuma ve bu ifadelere cevap vermenin yanısıra modern Yunanca’yı anlama yeteneği kazandırılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dinleme: Kendisi ve çevresi ile igili alışıla gelen kelime ve terimleri algılıyabilecek.
Okuma: Kısa ve basıt metinleri anlayabilecek; farklı tür metinleri (mönü, tarife, reklamlar, vs.) okuyup genel anlamını tahmin edebilecek.
Karşılıklı konuşma: Belirli konular ve aktiviteler ile ilgili basit cümlelerle konuşabilecek ve gerek bilgi aktarabilecek.
Sözlü anlatım: Belirli konularda ve çevresiyle ilgili tanımı sağlayabilecek.
Yazma: Belirli konularda kısa, basit kompozisyonlar yazabilecek.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) *İ halinin genel kullanım tablosu, geçişli eylemlere geçiş… *Yalın hal ve belirtme halleri arasındaki farklar; sıfat tamlamalarının bu farklara göre kullanımı… *Yaşını sorma ve söyleme Arvanitakis Ünite 9
2) *B 1 grubu fiillerin detaylı kullanımı *A 2 grubu düzensiz fiiller *G 1 grubu fiillere örnekler Arvanitakis Ünite 10
3) *Saatler, zaman ifadelerinin kullanımı *Haftanın günleri *B 2 fiilleri *G 2 fiilleri Arvanitakis Ünite 11
4) *9–10.konuların sınıf içi diyalogları *Yer belirtme, adres sorma, belirtisiz artikelin kullanımı *Yer zarflarının kullanımı Arvanitakis Ünite 11 12
5) *Kültürel konular: *”Yunan kahvesi nasıl pişirilir?” * “bir” sayı sıfatının belirtme hali *”restoran” diyalogunun canlandırılması Arvanitakis Ünite 12
6) *İsimlerin cinslerinin yalın ve –i halindeki çekimleri *Çekimli sayı sıfatlarının kullanımı (1,3,4) *Sıfatların yalın ve –i halindeki kullanımları *”Sahip olma” fiili ile “Var olmak” fiilinin kullanım farkları Arvanitakis Ünite 12 13
7) *İşaret zamirinin çoğul görüntüsü *”Ne kadar”,”Kaç tane” çoğul nicelik soru zamirlerinin yalın ve belirtme hallerindeki kullanımları *”çok”,”yeterince”,”az” nicelik sıfatlarının kullanımı Arvanitakis Ünite 13
8) Ara Sınav
9) * Resim tasvirleri *”Manav” diyalogunun canlandırılması *Milliyet bildiren sıfatların kullanımı Arvanitakis Ünite 14
10) * Renk bildiren sıfatlar * “Ki” ilgi zamirinin kullanımı Arvanitakis Ünite 14
11) *”Hoşuna gitmek” eylemi ile “Tercih etmek” eylemlerinin kullanımı ** Genel tekrar ve diyalogların sınıf içi uygulaması Arvanitakis Ünite 14
12) *Anlık gelecek zamana giriş; A gurubu fiillerde geçmiş zamandan gelecek zaman dönüşüm gövdelerini takip etmek Arvanitakis Ünite 15
13) *Gelecek zaman dönüşümlerinin kavranması *Zaman zarflarının kullanılması *Çeşitli kaynaklardan alınmış alıştırmalar Arvanitakis Ünite 15
14) *Sınıf içi gelecek zaman diyalogları ve monologları *”Turizm Ofisi” diyalogunun canlandırılması *A grubu fiillerin konuşmada seri bir şekilde telaffuzu için yapılacak sınıf içi çalışmaları Arvanitakis Ünite 15

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1) Neoelliniki Grammatiki tou Triantafillidi, Organismos Ekdoseon Didaktikon Biblion, Athina,2006 2) Sintaktiko tis Neas Ellinikis (abg Gimnasiou), Organismos Ekdoseon Didaktikon Biblion, Athina,2006 3) Ploutizo ta Ellinika mou ( 1,2,3 epipeda),To sholeio Neas Ellinikis Glossas tou Panepistimiou Aristotelous,1993 4) Ta Nea Ellinika gia Ksenous ,To İdrima Manoli Triantafillidi, tou Panepistimiou Aristotelous,1990 5) Leksiko tou Babinioth,2004 6) Leksiko tou TeopoulouFitraki,1990


1) Neoelliniki Grammatiki tou Triantafillidi, Organismos Ekdoseon Didaktikon Biblion, Athina,2006 2) Sintaktiko tis Neas Ellinikis (abg Gimnasiou), Organismos Ekdoseon Didaktikon Biblion, Athina,2006 3) Ploutizo ta Ellinika mou ( 1,2,3 epipeda),To sholeio Neas Ellinikis Glossas tou Panepistimiou Aristotelous,1993 4) Ta Nea Ellinika gia Ksenous ,To İdrima Manoli Triantafillidi, tou Panepistimiou Aristotelous,1990 5) Leksiko tou Babinioth,2004 6) Leksiko tou TeopoulouFitraki,1990

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.