CNG4101 Communication in FamilyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CNG4101 Aile İçi İletişim Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BERNA GÜLOĞLU
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. RAZİYE BİLGE UZUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin ailenin özelliklerini, aile içi iletişim süreçlerini, aile ilişkilerini geliştirmenin önemini ve yollarını kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Ailenin özelliklerini kavrama
2.Aileleri aile yaşam döngüsü çerçevesinde çözümleme
3.Ailelerle çalışırken sistem teorileri perspektifini kullanabilme
4.Aile içi iletişim süreçlerini kavrama
5.Aile içi iletişimi gelişimsel temelde değerlendirebilme
6.Aile-ebeveyn konsültasyonunu kavrama
7.Ailelerin ilişkilerini düzenlemelerinde neler yapabileceğini tasarlama

Dersin İçeriği

Ailenin tanımı ve özellikleri
Aile yaşam döngüsü
Aile yaşamına teoriksel bakış (aile sistem teorileri-sağlıklı aileler-aile yapısı-ailede bütünlük- sınırlar-alt sistemler-kuralar v.b)
Aile içi iletişim (ana-baba-çocukilişkileri, anababa tutumları, anne-baba stilleri, alt sistemler arasında iletişim iletişim becerileri, engelleri)
Ailede iletişimin gelişimsel kökleri(bebeklikte iletişim-ilk çocuklukta iletişim-orta çocuklukta iletişim- ergenlikteiletişim)
Ailede disiplin sağlama
Aile de stresle baş etme
Ebeveyn-aile konsültasyon
Anne-baba çocuk etkinlikleri
Anne-baba eğitim programları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) TANIŞMA:Ders hakkında genel bilgilendirme
2) Ailenin tanımı ve özellikleri
3) Aile yaşam döngüsü
4) Aile yaşamına teoriksel bakış
5) Aile içi iletişim
6) Aile içi iletişim
7) Ailede iletişimin gelişimsel kökleri
8) Olumlu disiplin
9) Ebeveyn-aile konsültasyonu
10) Aile içi çatışma ve Aile içi şiddet
11) Anne-baba eğitim programları
12) Anne-baba çocuk etkinlikleri
13) Ailede stresle baş etme
14) Ailede stresle baş etme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Anita L. Vangelisti (2004). Handbook Of Family Communication. Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers. Chris Sergin, Jeanne Flora (2005). Family Communication. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Don Dinkmeyer, Jon Carlson (2006).Consultation : creating school-based interventions. Taylor & Francis Group, LLC
Diğer Kaynaklar: Randal D. Day (2003) Introduction to family processes . Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 40
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 20
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 80
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 35 105
Proje 1 5 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.