CNG4101 Communication in FamilyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CNG4101 Aile İçi İletişim Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BERNA GÜLOĞLU
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. RAZİYE BİLGE UZUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin ailenin özelliklerini, aile içi iletişim süreçlerini, aile ilişkilerini geliştirmenin önemini ve yollarını kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Ailenin özelliklerini kavrama
2.Aileleri aile yaşam döngüsü çerçevesinde çözümleme
3.Ailelerle çalışırken sistem teorileri perspektifini kullanabilme
4.Aile içi iletişim süreçlerini kavrama
5.Aile içi iletişimi gelişimsel temelde değerlendirebilme
6.Aile-ebeveyn konsültasyonunu kavrama
7.Ailelerin ilişkilerini düzenlemelerinde neler yapabileceğini tasarlama

Dersin İçeriği

Ailenin tanımı ve özellikleri
Aile yaşam döngüsü
Aile yaşamına teoriksel bakış (aile sistem teorileri-sağlıklı aileler-aile yapısı-ailede bütünlük- sınırlar-alt sistemler-kuralar v.b)
Aile içi iletişim (ana-baba-çocukilişkileri, anababa tutumları, anne-baba stilleri, alt sistemler arasında iletişim iletişim becerileri, engelleri)
Ailede iletişimin gelişimsel kökleri(bebeklikte iletişim-ilk çocuklukta iletişim-orta çocuklukta iletişim- ergenlikteiletişim)
Ailede disiplin sağlama
Aile de stresle baş etme
Ebeveyn-aile konsültasyon
Anne-baba çocuk etkinlikleri
Anne-baba eğitim programları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) TANIŞMA:Ders hakkında genel bilgilendirme
2) Ailenin tanımı ve özellikleri
3) Aile yaşam döngüsü
4) Aile yaşamına teoriksel bakış
5) Aile içi iletişim
6) Aile içi iletişim
7) Ailede iletişimin gelişimsel kökleri
8) Olumlu disiplin
9) Ebeveyn-aile konsültasyonu
10) Aile içi çatışma ve Aile içi şiddet
11) Anne-baba eğitim programları
12) Anne-baba çocuk etkinlikleri
13) Ailede stresle baş etme
14) Ailede stresle baş etme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Anita L. Vangelisti (2004). Handbook Of Family Communication. Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers. Chris Sergin, Jeanne Flora (2005). Family Communication. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Don Dinkmeyer, Jon Carlson (2006).Consultation : creating school-based interventions. Taylor & Francis Group, LLC
Diğer Kaynaklar: Randal D. Day (2003) Introduction to family processes . Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 40
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 20
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 80
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 35 105
Proje 1 5 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.