FTR3061 Fonksiyonel DeğerlendirmeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3061 Fonksiyonel Değerlendirme Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili:
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SEDA GÖZENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Fizyoterapi ve rehabilitasyonda amaç hasta veya sağlıklı kişinin fonksiyonel aktivite düzeyini ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Fonksiyonel düzeyi belirlemede kullanılan, hastalıklar veya spesifik ihtiyaçlara göre düşünülmüş, çok çeşitli test, ölçüm yöntemleri ve skalalar vardır.
Bu dersin amacı fonksiyonel değerlendirme amacıyla çok yaygın kullanılan bazı test, ölçüm yöntemlerinin ve skalaların öğretilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenci fonksiyonel değerlendirme yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi kazanır.

Dersin İçeriği

Bu ders; The Barthel Indeksi, FIM, SF36, SF12, The Timed Up and Go test, Constant skoru, Berg skalası, Lysholm Skoru, Kujala Skoru, Womac skoru gibi skala ve testleri içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Barthel indeksi, FIM
3) Kısa form 36 (KF 36), Kısa form 12 (KF 12)
4) Denge ve koordinasyon testleri
5) Omuz değerlendirmede kullanılan skalalar
6) Diz yaralanmalarında sık kullanılan skalalar
7) Ara sınav
8) öğrenci sunumu-1
9) Öğrenci sunumu-2
10) öğrenci sunumu-3
11) öğrenci sunumu-4
12) kas testleri
13) propriosepsiyonun değerlendirilmesi
14) İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir/Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Dönemin ilk dersinde duyrulacaktır. Will be announced at first lesson of semester

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 11 10 110
Ödevler 10 1 10
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.