FTR4060 Endüstride Fizyoterapi RehabilitasyonuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4060 Endüstride Fizyoterapi Rehabilitasyonu Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ALİ VEYSEL ÖZDEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı endüstri ve iş alanlarında problemlerin önlemesi ve çözümünde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulama becerisini öğretmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu tanımlar.
2. İş alanlarında sık görülen problemleri tanımlar.
3. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını bilir.
4. İş alanlarında risk analizini yapar.
5. İş alanlarında risklerden korunma stratejilerini bilir.
6. İş alanlarında fizyoterapi ve rehabilitasyonu kullanır.

Dersin İçeriği

Bu ders endüstride fizyoterapi ve rehabilitasyonun amaçları,iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, işte risk analizinin yapılması, işe bağlı sağlık problemleri, iş kazaları ve korunma önerileri, işe bağlı kardiyopulmoner hastalıklar, işe bağlı kas ve iskelet sistemi problemleri, ergonomik iş yeri düzenlemesi, ergonomik iş yeri ekipmanları, ofis ortamında fizyoterapi ve rehabilitasyon, ağır iş yapanlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon, ayakta çalışan fabrika işçilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık çalışanlarında işe yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyonu içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Endüstride fizyoterapi ve rehabilitasyonun amaçları İş performansını arttırmada teknolojiden yararlanma; yenilikçi yaklaşımları
2) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
3) İşte risk analizinin yapılması
4) İşe bağlı sağlık problemleri
5) İş kazaları ve korunma önerileri
6) İşe bağlı kardiyopulmoner hastalıklar
7) İşe bağlı kas ve iskelet sistemi problemleri
8) Ara sınav
9) Ergonomik iş yeri düzenlemesi
10) Ergonomik iş yeri ekipmanları
11) Ofis ortamında fizyoterapi ve rehabilitasyon
12) Ağır iş yapan işçilerde fizyoterapi ve rehabilitasyon
13) Ayakta çalışan fabrika işçilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon
14) Genel tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: - Karaduman, A., Yılmaz, Ö. T. (2016) Fizyoterapi Rehabilitasyon. Ankara: Pelikan Yayınları
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.