SKY3062 Afet ve Kriz YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SKY3062 Afet ve Kriz Yönetimi Güz 2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İSHAK AYDEMİR
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İSHAK AYDEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Afetler, afetlerin önemi, afet ve kriz sırasında sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda bilgi kazandırmaktır

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Afet yönetimi ile ilgili genel kavramlar verilmekle birlikte, sorumlu kuruluşlar, afet eylem planları, afet türleri ve örnek uygulamalar yer alacak ve bilgi sahibi olacaktır.

Dersin İçeriği

1) Afet ve kriz yönetimine ilişkin temel kavram ve terimleri açıklar
2) Afetleri sınıflandırır
3) Hastane afet planı hazırlanmasında dikkat edilecek hususları açıklar
4) Afetlerde triajın önemini belirtir
5) Afet sürecinde yapılacak işleri sıralar
6) Afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin önemini belirtir
7) Afetlerde ruhsal desteğin önemini açıklar
8) Afetlerde sağlık hizmetleri yönetiminde sektörler arası işbirliğinin önemini açıklar
9) Afetlerde üreme sağlığı açısından yapılacak işleri açıklar
10) Depremin Türkiye açısından önemini belirtir
11) Hastane afet planı projesi oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Afet tanımı ve sınıflandırılması Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
2) Dünyada ve Türkiyede afetler ve önemi Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
3) Afet süreci ve süreçte yapılacak işler Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
4) Afete hazırlık ve afet planları Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
5) Kriz yönetimi Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
6) Acil durumlar ve afetlerde yönetim Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
7) Acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve olay sırasında izlenecek yol Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
8) Vize Sınavı
9) Afetlerde çevre sağlığı hizmetleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
10) Afetlerde ruhsal destek Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
11) Afetlerde üreme sağlığı hizmetleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
12) Afetlerde sağlık hizmetleri yönetiminde sektörler arası işbirliği Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
13) Afet yönetiminde güncel gelişmeler Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri
14) Dersin değerlendirilmesi ve tartışma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir./Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş
Altıntaş,K.H.,(2006). “Afetler ve Afet Tıbbı”.Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Konulara ilişkin güncel araştırma makaleleri

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.