FTR3004 İş ve Uğraşı TedavisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3004 İş Terapisi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MİRSAD ALKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı rehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolünü açıklamak, performans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemlerini tanımlamak, uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.İş ve uğraşı tedavisindeki performans düzeylerini tanımlar.
2.İş-uğraşı performansı alanlarında temel değerlendirmeler yapar.
3.İş-uğraşı tedavisinin temel prensiplerini farklı problemli hastalarda kavrar.
4.Performans düzeyiyle kişinin genel iyilik hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
5.İş-uğraşı tedavi yaklaşımlarını temel düzeyde uygular.

Dersin İçeriği

Bu ders takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolünü, günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimini, transfer aktiviteleri prensip ve uygulamalarını, el, duyu, duyu bütünlemesi değerlendirmeleri ve tedavisini, farklı problemlerde iş-uğraşı tedavi yaklaşım prensiplerini içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve dersin tanımı
2) Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme yöntemleri
3) İş uğraşı tedavisinde kanıta dayalı yöntemler
4) Mobilite ve transfer aktiviteleri
5) İş yeri değerlendirme programları
6) İş uğraşı tedavisinde destek teknolojiler
7) El değerlendirmeleri ve rehabilitasyonu
8) Duyu değerlendirmesi
9) Ara sınav
10) Serebrovasküler hastalıklar ve hemiplejide iş uğraşı tedavisi
11) Spinal Kord ve motor nöron hastalıklarında iş uğraşı tedavisi
12) Romatolojik hastalıklarda iş uğraşı tedavisi
13) Kardiyak, pulmoner ve onkolojik hastalıklarda iş uğraşı tedavisi
14) Travmalı ve ampute hastalarda iş uğraşı tedavisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. /Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Pedretti, L. W. (2006) Occupational Therapy-Practice Skills for Physical Dysfunction. Missouri: Mosby
- Kayıhan, H. (1999) Hemipleji’de İş ve Uğraşı Tedavisi, H.Ü. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Y.O. Yayınları 23, Ankara

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 13 117
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 151

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.