SKY3002 Sağlığı GeliştirmeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SKY3002 Sağlığı Geliştirme Güz 2 0 2 2
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin sağlığı etkileyen koşulları tanımlaması ve değerlendirmesi, insan yaşamında sağlığı koruma ve geliştirmenin önemini kavraması; birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirmek ve hastalıkları önlemek için gerekli sağlık stratejilerini küresel boyutta öğrenmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Sağlık, hastalık ve ilgili kavramları tanımlar.
2. Sağlığın geliştirilmesi programlarında teorik yapıyı tasarlar.
3. Toplum sağlığını etkilyen unsurları analiz eder.
4. Sağlığın geliştirilmesi konusunda küresel stratejileri tanımlar.

Dersin İçeriği

Bu ders sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi düzeyleri, sağlık eğitimi, sağlıklı yaşam davranışları, birey ve toplum sağlığını koruma ve iyileştirme stratejileri ve sağlığın geliştirilmesi programları ile ilgili konuları kapsamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlık ve Sağlıkla İlgili Kavramlar Ders notları haftalık olarak verilecektir
2) Sağlığı Etkileyen Unsurlar ve Risk Faktörleri Ders notları haftalık olarak verilecektir
3) Sağlık ve Hastalık Kavramlarına Yaklaşımlar Ders notları haftalık olarak verilecektir
4) Hastalıkların Önlenmesi, Kronik Hastalıklar Ders notları haftalık olarak verilecektir
5) Sağlığın Korunması, Sağlık Eğitimi Ders notları haftalık olarak verilecektir
6) Sağlığı Geliştirme Stratejileri Ders notları haftalık olarak verilecektir
7) Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ders notları haftalık olarak verilecektir
8) Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ders notları haftalık olarak verilecektir
9) Ara Sınav
10) Stres Yönetimi Ders notları haftalık olarak verilecektir
11) Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz Ders notları haftalık olarak verilecektir
12) Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz Ders notları haftalık olarak verilecektir
13) Bütüncül Sağlık Stratejileri Ders notları haftalık olarak verilecektir
14) Sağlığı Geliştirme Programı-Örneklerin İncelenmesi Ders notları haftalık olarak verilecektir
15) Sağlığı Geliştirme Programı-Örneklerin İncelenmesi Ders notları haftalık olarak verilecektir
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. / Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: 1. McKenzie,J. F., Neiger, B. L., Thackeray, R. (2012). Planning, Implementing & Evaluating Health Promotion Programs: A Primer (6th Edition). Benjamin Cummings.
2. Sharma, M., Romas, J. A. (2010). Theoretical Foundations of Health Education and Health Promotion. Jones & Bartlett Learning.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 27 2 54
Ödevler 2 8 16
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.