FTR2002 Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR2002 Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi II Bahar 3 2 4 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. BERKAY EREN PEHLİVANOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, tedavi edici fiziksel ve elektriksel modalitelerin tanımlanması; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında uygulaması, probleme yönelik uygun tedavi yönteminin seçimi, tedavi modalitelerinin uygulanamayacağı durumların göz önünde bulundurulmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Elektroterapiyi diğer fizyoterapi yaklaşımlarıyla birleştirir .
2.Tedavi protokollerini açıklar.
3.Elektroterapi modalitelerini tedavi amaçlı hazırlar.
4.Elektroterapi teknolojisini örneklendirir.
5.Kanıta dayalı elektroterapi yaklaşımlarını seçer.

Dersin İçeriği

Bu ders, kısa dalga diatermi,uzun dalga diatermi,mikro dalga diatermi, ultrason, biofeedback,lazer,manyetoterapi,mikro akım,ekstrakorporal şok dalga tedavisi,yüksek voltajlı kesikli galvanik stimulasyon,transkraniyal manyetik stimülasyon,transkraniyal doğru akım uyarımı ve tüm vücut vibrasyonu tedavisini kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kısa dalga diatermi
2) Mikro dalga diatermi
3) Ultrason
4) Biofeedback
5) Lazer
6) Manyetoterapi
7) Ara Sınav
8) Mikro akım
9) Ekstrakorporal şok dalga tedavisi
10) Tüm vücut vibrasyonu tedavisi
11) Transkraniyal manyetik stimülasyon
12) Transkraniyal doğru akım uyarımı
13) Pnömatik kompresyon
14) Elektroterapide Kanıta Dayalı Uygulamalar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir.
Courses sheets will be given weekly.
Dersin devam zorunluluğu %70'tir
The attendance requirement is 70%
Diğer Kaynaklar: 1. Özdinçler, A. R. (2014) Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık.
2. Yakut, E. (2008) Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları
3. Şimşek, N., Kırdı, N. (2015) Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar. Hipokrat Kitabevi
4. Sabahi, M. (2002) Electrotherapy Clinical Procedures Manual, McGrow-Hill, NY.
5. Edibe Ünal-Kanıta Dayalı Elektroterapi

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 30
Final 2 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 6 78
Sunum / Seminer 1 1 1
Ara Sınavlar 2 2 4
Final 2 2 4
Toplam İş Yükü 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 3
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 2
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 2
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3