FTR1003 Normal Motor GelişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1003 Normal Motor Gelişimi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SELEN GÜR ÖZMEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Doğum sonrası normal gelişim sürecini incelemek, normal gelişim aşamaları konusunda gerekli olan bilgiyi vermek, normal hareket gelişimi, gelişimsel biyomekani, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algının gelişimi, kardiovaskular ve pulmoner sistemlerle psikomotor sistemin gelişimi ile patolojik refleksler, hareket disfonksiyonları ve motor gelişim testleri ve uygulanışını öğretmek amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Normal motor gelişim sürecini listeler.
•Motor hareket ve duyusal gelişimi analiz eder.
•Anormal motor gelişim gösteren durumları tartışır.
•Anormal refleksleri ilişkilendirir.
•Anormal kas tonusu, disfonksiyon ve eklem kontraktürlerini ayırt eder.
•Nörolojik, ortopedik ve fizyoterapatik muayene bulgularından sonuç çıkarır.

Dersin İçeriği

Normal gelişim, embriyonik gelişim, bebek gelişimi, hareket gelişimini etkileyen faktörler, psikomotor gelişim, motor organizasyon düzeyleri, yenidoğan değerlendirmesi, patolojik refleksler, refleksler ve düzeltme reaksiyonları ve motor gelişim testlerini içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel giriş ve ders içeriği
2) Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler
3) Gelişimin ilkeleri, Normal ve Patolojik Gelişim
4) Motor Gelişimin Temel Kavramları ve Etkileyen Faktörler
5) Motor Gelişimin İlkeleri
6) Motor Gelişim Alanları ve Kuramları
7) Duyu ve Algı Gelişimi
8) Ara Sınav
9) Fetüsün gelişimi
10) İnfant ve Toddlerhood dönemi, Refleksler
11) Erken Çocukluk ve Adölesan dönemi
12) Genç erişkin, orta ve ileri erişkin ve yaşlılık dönemi
13) Motor gelişimi değerlendirme yöntemleri
14) Güncel literatür ve genel tartışma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık verilecektir. / Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Sirmen B. (1995) Merkezi Sinir Sisteminin Gelişiminde Refleks Testleri, Istanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 1 1 1
Küçük Sınavlar 1 1 1
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.