ENM4102 Knowledge ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM4102 Bilgi Yönetimi Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DİDEM YILDIZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bilgi yönetiminin örgütler için önemli bir kaynak olduğunun anlaşılması.
Bireysel, grup ve örgütsel düzeydeki bilgi yönetimi süreçlerinin yönetimi için çeşitli yaklaşımların belirlenmesi ve uygulanması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
- Bilgi ve entelektüel sermaye yönetiminin teori ve uygulamalarına hakim olabilecekler
- Bilgi yönetimi sürecinin işletme ve ekonomideki önemini kavrayabilecekler;
- Bilgi odaklı örgütler için eylem planları hazırlayabilecekler;
- Endüstriyel yönetim dönemini ve bilgi yönetimi dönemini birbirlerinde ayırt edebilecekler;
- Bilgi odaklı örgütlerin özelliklerini analiz edebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Ders boyunca bilgi yönetimi teorileri ve uygulamaları tartışılacaktır. Bilgi yönetimi kavramı ve organizasyon ve ekonomi üzerindeki etkisi açıklanacaktır. Teknolojik gelişmelerin etkileri ve bilgi yönetimi ile olan ilişkileri ele alınacaktır. Ders, sınıfta tartışılacak vaka çalışmaları ile desteklenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Ders İçeriği, Bilgi Yönetimi Kavramı N/A
2) Bilgi Yönetiminin Temelleri Ders kitapları ve ders sunumları
3) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Ders kitapları ve ders sunumları
4) Bilgi Yaratma Süreci Ders kitapları ve ders sunumları
5) Stratejik Bir Varlık Olarak Bilgi Ders kitapları ve ders sunumları
6) Bilgi odaklı örgütler Ders kitapları ve ders sunumları
7) Bilgi Stratejisi Geliştirmek Ders kitapları ve ders sunumları
8) Bilgi yönetimi araçları ve portalları Ders kitapları ve ders sunumları
9) Bilgi Yönetimi etkinliğinin değerlendirilmesi: Araçlar ve ölçümler Ders kitapları ve ders sunumları
10) Ağlar ve Sosyal Sermaye Ders kitapları ve ders sunumları
11) Inovasyon ve Bilgi Yönetimi Ders kitapları ve ders sunumları
12) Liderlik ve Bilgi Yönetimi Ders kitapları ve ders sunumları
13) Bilgi Çalışanlarını Yönetmek Ders kitapları ve ders sunumları
14) Bilgi yönetiminde küresel konular Ders kitapları ve ders sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: North, K.; Kumta, G. (2014): Knowledge Management: Value Creation Through Organizational Learning. Springer.

Jashopara A (2011), Knowlegde Management: An integrated approach, 2ed, Prentice Hall

Davenport, Thomas H. & Prusak, Laurence(2000). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Diğer Kaynaklar: Yok- N/A

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 10 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 70
Ödevler 10 30
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.