FTV3911 Cinema and DramaturgyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTV3911 Sinema ve Dramaturji I Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NİLAY ULUSOY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı dramatujinin araçlarını tanımak ve dramaturjik perspektifi geliştirmek. Tarihi formlardan modern formlara kadar trajediyi anlamak. Bu bağlamda sinema ve dramaturjinin senaryo yazımı, çekim ve kurgu aşamalarında önemini vurgulamak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dramaturjinin genel ilkelerini bilir.
2. Senaryo yazımında dramaturjiyi kullanabilir.
3. Çekim sırasında dramaturjiden yararlanabilir.
4. Dramaturjiye dayalı bir perspektif geliştirir.

Dersin İçeriği

Dersin genel içeriği Klasik Hollywood Anlatı Sineması kurallarını tartışmak, tregedyayı tarihi formlarından günümüze kadar incelemek ve özgün bir dramaturji perspektifi örneği olarak Reha Erdem filmlerini incelemektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dramaturjinin tarihsel gelişimi ve fonksiyonu Aristotle, Lessing, Brecht, Boal ve Barba üzerine okumalar
2) Dramaturji yöntemleri ve perspektifi Tiyatro ve film dramaturjisi karşılaştırmaları
3) Klasik Dramaturjinin genel kavramları Aristotles Poetics and King Oedipus okumaları
4) Poetikanın yeniden okunması ve Klasik Hollywood anlatı Sineması Spielberg's Jaws ve Ibsen'den Enemy of People
5) Trajedi ve Shakespeare dramaturjisi Joseph Campbell's 'The Hero's Journey' ve Hamlet okumaları
6) Tarihi ve modern trajedi Elia Kazan filmi A Streetcar Named Desire ve Tennesse Williams okumaları
7) Analysis of films through the concepts of classical narrative
8) Anlatı teorisi ve Rus Formalistler
9) Hikaye, Olay Örgüsü ve Yapı ilişkisi
10) Hikaye, Olay Örgüsü ve Yapı ilişkisi; Bir Film Üzerinden tartışmak: A Ay Sevim Burak'tan Yanık Saraylar okumaları
11) Klasik anlatının araçlarını yeniden tanımlamak Reha Erdem filmi: Korkuyorum Anne
12) Zaman ve mekan Reha Erdem filmi Hayat Var üzerinden zaman ve mekan tartışmaları
13) Dramaturgk tutarlılık Reha Erdem's film: Kosmos
14) Reha Erdem filmleri üzerinden dramaturji perspektifleri üzerine bir genel tartışma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1. Hamlet, Shakespeare, 2012
2. Arzu Tramvayı, Williams, 2009
3. Kral Oidipus, Sophokles, 2012
4. Poetika, Aristoteles, 2011
5. Anlatının Söylemi, Yöntem Hakkında Bir Deneme, Genette, 2007
6. Narration in the Fiction Film, Bordwell, 1985

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 3 36
Sunum / Seminer 2 20 40
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.